Inschrijfformulier Interviews K-Buurt

Op 8 september organiseren we de openbare hoorzitting Patricipatie K-Buurt. Via onderstaand formulier kunt u zich hiervoor inschrijven. Scroll naar 8 september, klik het gewenste tijdsblok aan en vervolgens vul je je naam en mailadres in.

Uw gegevens

Velden met * zijn verplicht


Reserveringsoverzicht

Openbare evaluatie van de participatie in K-buurt

De afgelopen periode is er veel gebeurd in de K-buurt. Er wordt veel gepland, veel gedaan en we zijn op zoek naar nieuwe manieren om de participatie aan te laten sluiten op de spannende complexiteit van de buurt.

Lees verder

Wrap up R-LINK AESOP 2018

Every year, planners in Europe gather for our annual conference. This year, it was held in Gothenburg from 10th to 14th July. These are intensive days of discussions and networking. The R-LINK research team uses these moments to catch up with state-of-the-art theories, debates and practices in the field of planning. We also use these moments to learn about interesting and new international cases relevant to our research and connect with international researchers in Europe, America, Africa, Asia and Australia.

Lees verder

R-LINK won a joint research grant with University of Copenhagen

(Dutch follows English)

In Dec 2017, R-LINK co-PI Wendy Tan and Dr. Anne Margrethe Wagner (University of Copenhagen) submitted and won a joint grant for travel and research exchange at the University of Copenhagen. This fund will allow for knowledge exchange and future collaboration between R-LINK and the Division of Landscape Architecture and Planning at Department of Geosciences and Natural Resource Management at the University of Copenhagen.

Lees verder

Leonie Janssen-Jansen overleden

(Dutch follows English)

It is with great sadness that we have to share that Prof. dr. Leonie Janssen-Jansen passed away peacefully on the 11th of April, 2018. We have lost an inspirational, enthusiastic and critical colleague, supervisor and project leader. Leonie passionately invested her time and effort into the R-LINK project and our research team, right up until her last moments. Her passing has left us bereft and deeply saddened.

After completing her doctoral dissertation at the University of Utrecht in 2004, Leonie worked for a decade at the Department of Human Geography, Planning and International Development of the University of Amsterdam, as a researcher, an assistant professor and finally an associate professor in 2011. She built up a strong international academic network. She was Visiting Professor at the University of Ulster and was first vice-president, then president of the International Academic Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR), and functioned as the PLPR thematic group leader for the Association of European Schools of Planning (AESOP).

She was appointed Professor of Land Use Planning at Wageningen University and Research on June 1st, 2015. She reflected critically on the various developments in her field and challenged mainstream trends of governmental devolution of responsibilities in spatial planning.  Her investigations formed the basis of the R-LINK project, a 5-year project in collaboration with various universities, governmental organisations and municipalities to explore how the trending small-scale, bottom-up initiatives in urban development play a role in contributing to and engaging with urgent societal challenges.

Leonie was incredibly productive, always driven, analytical and opinionated. She was never afraid to confront sensitive topics or debate established ideas within her field or in academia. Even during her sickness, she sought to fight the political debate on how expensive and experimental medication should be discontinued for one such as herself and became the face for that discussion on multiple public forums. She had a strong sense of ethics and kept high standards of academic integrity for herself and those around her. Above all else, she was instrumental as a mentor and friend for many young academics and professionals in her field. The R-LINK research team will sorely miss her but seek to uphold her ideas and ideals.

NL

Met verdriet laten wij weten dat prof. Leonie Janssen-Jansen op 11 april 2018 is overleden. Wij verliezen een inspirerende, enthousiaste en kritische collega, een promotor en projectleider. Leonie heeft zich tot het allerlaatste moment hartstochtelijk en met passie ingezet voor het R-LINK project en het onderzoeksteam. Met haar verliezen we de drijvende kracht achter ons onderzoeksteam. Haar overlijden laat ons bedroefd achter.

Na haar promotie aan de Universiteit Utrecht in 2004 werkte Leonie meer dan tien jaar aan de Universiteit van Amsterdam. Ze begon daar als onderzoeker, werd universitair docent en in 2011 als universitair hoofddocent. Ze bouwde aan een sterk internationaal netwerk. Zo was ze gastdocent aan de Universiteit van Ulster, fungeerde als vice-voorzitter en later voorzitter van de International Academic Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR) en was actief als groepsleider voor de Association of European Schools of Planning (AESOP).

Sinds 1 juni 2015 was Leonie hoogleraar Landgebruiksplanning aan de Universiteit Wageningen. Zij keek met een scherpe blik naar de ontwikkelingen op haar vakgebied en stelde kritische vragen bij de trend waarbij overheden steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van planning uit handen geven. Haar werk vormde de basis voor het R-LINK project, een vijfjarig onderzoek door verschillende kennisinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties naar de vraag hoe kleinschalige bottum-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken.

Leonie was altijd gedreven en geopinieerd. Zij was nooit bang het debat aan te gaan over gevoelige kwesties of gevestigde ideeën op haar vakgebied, de wetenschap in het algemeen of andere maatschappelijke onderwerpen. Zelfs tijdens haar ziekte zocht zij het politieke debat over de vraag of dure, experimentele medicatie voor patiënten zoals zij zou moeten worden vergoed. Zij werd zo het gezicht van die discussie op verschillende publieke podia. Zij had een sterk gevoel voor ethiek en hield zichzelf en anderen om haar heen aan de hoogste standaarden voor academische integriteit.

Boven alles was Leonie een mentor en vriend voor vele jonge academici en professionals in haar vakgebied. Het R-LINK team zal haar missen, maar voortbouwen op haar ideeën en idealen.

Meer informatie:

de Volkskrant posthuum: Leonie Janssen-Jansen

De Gelderlander over het overlijden van Leonie Janssen-Jansen

Statement of PLPR

 

Computers WUR krijgen tweede leven in R-LINK case ‘Hart voor de K-buurt’

Leonie Janssen-Jansen & Michiel Stapper

In het door NWO gefinancierde R-LINK project wordt onderzocht hoe bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Verschillende kennisinstituten (WUR, UvA, HvA, AMS) werken daarbij nauw samen met zowel praktijkpartners als ook de initiatiefnemers in de te onderzoeken cases. Tijdens de R-LINK workshops op locatie wisselen de praktijkmensen openhartig hun ervaringen met de onderzoekers, wat erg waardevolle data oplevert voor de onderzoekers. De onderzoeksbevindingen dienen vervolgens ook weer om de praktijk verder te helpen. Maar soms kan het directer!

Lees verder

Workshop 8 en 9: de voor- en nadelen van de Omgevingswet

Op 3 november vond weer een R-LINK-workshop plaats. Tijdens de R-LINK Workshops komen alle partners bij een. Dat betekent dat wetenschappers, adviseurs, ambtenaren en ontwikkelaars samen op excursie gaan en de hele dag met elkaar discussiëren over alle aspecten van gebiedsontwikkeling. Dit keer bezochten wij twee locaties in Amsterdam; Landtong Nieuwe Meer en de K-Buurt. Beide locaties zijn interessant omdat ze gezien kunnen worden als ‘bottom-up’ initiatieven. Initiatieven die de nieuwe Omgevingswet straks veel meer wil faciliteren.

Lees verder

Even voorstellen: Karin de Nijs en Karin Christof

Karin de Nijs is onderzoeker en onderwijsontwikkelaar bij de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens het afronden van haar onderzoeksmaster Urban Studies aan de UvA was Karin betrokken bij de opzet van een bottom-up initiatief in Amsterdam-Noord. Sindsdien is haar interesse voor dergelijke initiatieven alleen maar gegroeid: “Ondanks de kleine schaal ontstaan vaak bijzondere plekken met veel energie en soms ook grote maatschappelijke impact. Heel inspirerend!”. Naast enthousiasme is haar ook duidelijk geworden dat er nog heel wat te leren valt over deze vernieuwende vormen van bouwen aan de stad. Via R-LINK hoopt ze hier meer kennis over op te doen. Karin neemt het voortouw in de samenstelling van de praktijkgerichte casus rapporten en zal meewerken aan het overkoepelende rapport waarin de casussen worden vergeleken en belangrijkste lessen worden verzameld. Daarnaast is ze betrokken bij de dataverzameling in de Buiksloterham casus.

Lees verder

Extra buitenlands veldwerk voor twee van onze PhDs!

Door: Lilian van Karnenbeek en Kim Carlotta von Schönfeld

Lilian en Kim hebben voor hun projecten extra financiering binnengehaald via de Wageningen School of Social Sciences (WASS, Wageningen University & Research) om buitenlands veldwerk te doen. Na de zomer van 2018 zal Kim naar Brazilië vertrekken en Lilian naar Frankrijk.

Lees verder

MOOC: Motivations for People to Engage in Urban Green Space Development

Burgerinitiatief of niet, mensen verschillen in hun ideeën over hoe de ruimte in de stad het beste gebruikt kan worden. Deze MOOC gaat hier op in en wat dit betekent voor de legitimering van bottom-up projecten. De kernboodschap is dat we deze verschillen boven water moeten halen om besluiten goed te legitimeren. In het R-LINKproject aan Hogeschool van Amsterdam ontwikkelen we hiervoor een Stakeholder Canvas.

De MOOC Motivations for People to Engage in Urban Green Space Development is onderdeel van de edX course: Co-creating Sustainable Cities, AMS Institute, CC-BY-NC-SA v4.0

« Oudere berichten

© 2018

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑