R-LINK in Venetië

In het zonovergoten Venetië dwaalde een kleine delegatie van het consortium door de smalle straten en over de vele bruggen. Venetië, met het bekende historische centrum en de vele kanalen, is een toeristische trekpleister bij uitstek. Maar de reden van ons bezoek aan de stad in het noordoosten van Italië was een andere: afgelopen maand vond daar de jaarlijkse conferentie van AESOP (Association of European Schools of Planning) plaats. Geen verkeerde locatie om te luisteren naar theoretische verdiepingen, methodologische vormen en empirisch materiaal van tal van planologen.

Lees verder

Een Linkse Lente in New York

New York staat bekend als een van de meest progressieve steden van de VS. Het is een smeltkroes van culturen, ground zero voor de homo beweging en Alexandria Ocasio-Cortez woont er. Ook het planningssyteem lijkt erg progressief. Over elke bestemmingsplanwijziging wordt gestemd in community boards. Deze community boards bestaan uit bewoners die een belangrijke rol hebben in de buurt (denk aan ondernemers, afgevaardigden van de kerk of activitsten). De burgermeester stelt een planning commission aan die uiteindelijk elke bestemmingsplanwijziging moet goedkeuren.  Daarnaast kondigde de burgermeester aan om 200.000 nieuwe betaalbare woningen te bouwen.

Lees verder

Kruisbestuiving van ideeën tijdens bijzonder bewonersdiner Marine-terrein

Op 20 mei vond er tijdens het internationale R-LINK symposium op het Marineterrein in Amsterdam een bijzonder diner plaats in de Commandantswoning. Bewoners, ondernemers en wetenschapper gingen met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen op het Marine-terrein. Door het koppelen van mensen die elkaar anders niet zo snel zouden spreken, konden er aan tafel interessante nieuwe inzichten zouden ontstaan.

Lees verder

Sociaal leren en de Minhocão in São Paulo: het potentieel van een ‘Braziliaanse telenovela’ voor het versterken of juist doorbreken van bestaande aannames

R-LINK-promovenda Kim Carlotta von Schönfeld is van februari tot en met april 2019 voor haar promotieonderzoek naar São Paulo (Brazilië) gereisd. Kim heeft specifiek gekeken naar sociale leerprocessen in de recente planningsontwikkelingen omtrent de Minhocão: een project dat al decennia omstreden is.

Lees verder

Twee kersverse R-LINK-publicaties: Sociaal leren in co-creatieve planning

R-LINK-promovenda Kim C. v. Schönfeld heeft, in nauwe samenwerking met haar begeleiders, twee artikelen uitgebracht over het onderwerp van sociaal leren in co-creatieve planningsprocessen. Binnen de beleidsmythe luidt dat, als we mensen via burgerinitiatieven maar bij elkaar laten komen, ze door sociaal te leren het initiatief meteen tot een succes maken. Sociaal leren is dus een zekere hype geworden in de planologie – in Nederland maar ook in veel andere landen. 

Lees verder

Aankondiging: 7 maart forum voor opschaling van stedelijke experimenten

Op donderdag 7 maart vindt het Forum voor opschaling van stedelijke experimenten plaats in Utrecht. Bent u een gemeentelijke of academische professional en bent u betrokken bij experimenten op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke inrichting, energietransitie, smart city, luchtkwaliteit of aanverwante thema’s? Dan is het forum voor u dé gelegenheid om te leren en ervaringen uit te wisselen!

Lees verder

R-LINK Workshop 13 & 14

Door Annemiek Rijckenberg & Wendy Springer
Op 19 december 2019 sloot R-LINK het jaar af met twee workshops in Groningen en Amsterdam, met als rode draad ”Burgerparticipatie: te veel gevraagd?”

Tegenover de vraag naar de meerwaarde van het werken met burgerinitiatieven in de ruimtelijke ordening, (willen gemeenten ze wel echt?) stond de constatering, dat erg hoge eisen aan burgerinitiatieven worden gesteld; kunnen de vrijwillige initiatiefnemers daar wel aan voldoen? 

Lees verder

Co-creation and Co-design for Community-Linked Developments in Copenhagen

Sykkelslang, Copenhagen
Lees verder

Lectorinstallatie Carina Wiekens

Op donderdag 24 januari 2019 vindt de lectorinstallatie van Carina Wiekens van het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society van de Hanzehogeschool Groningen plaats in de Energy Academy Europe in Groningen.  

Voorafgaand aan de installatie wordt het Sustainable Society Event georganiseerd. Met onder andere de lancering van Bedrijfkracht 2.0, posterpresentaties van studenten van de IWP Energy Transition, Minor Duurzaam Organiseren en de Master Energy for Society, lectoraatexpositie, de nieuwe digitale versie van de WE-Energy Game, pop-up BARNTALK Debat over energiearmoede en nog veel meer.

Wil je hier bij aanwezig zijn? Meld je hier aan.

Wijkparticipatie? Eerst de buurt, dan de stedenbouwkundigen

11 dec 2018 – Er is alleen sprake van participatie wanneer het proces een minimum van wederkerigheid kent, betoogt onderzoeker Menno van der Veen. Oftewel: opvattingen en belangen uit de buurt moeten zorgen voor aanpassingen van de plannen. Samen met collega’s ontwikkelde hij daarom 10 participatienormen, die hij toetste in de Amsterdamse K-buurt.

Lees het hele artikel op gebiedsontwikkeling.nu

« Oudere berichten

© 2019

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑