Het gebied in Amsterdam-Noord zal op organische wijze worden ontwikkeld tot een nieuw woon- en commercieel gebied. 2700 woningen zullen worden gebouwd door ontwikkelaars en nog eens 2000 worden gerealiseerd door particulieren.

The area in Amsterdam North will be incrementally developed into a new residential and commercial area. 2700 residential units will be built by developers and another 2000 realised through self-built.

0902-01-locatie