Studenten van het lokale onderwijsinstituut ‘Terra’ dragen bij aan de inrichting van het landschap en het straatmeubilair voor ‘de Wijert’, een wijk waar voornamelijk ouderen wonen. Het inzetten van de studenten is onderdeel van een community outreach als leermogelijkheid voor de studenten in samenwerking met de woningbouwvereniging en kansarme/werkloze inwoners.

Students from local educational institution (Terra) contribute to the landscaping and street furniture for De Wijert neighbourhood (predominantly older residents) as part of community outreach as learning opportunity for the students in collaboration with the housing association and underprivileged/unemployed residents.

Screen Shot 2016-03-29 at 15.47.40.png