Categorie: Geen categorie (pagina 1 van 2)

Inschrijfformulier Interviews K-Buurt

Op 8 september organiseren we de openbare hoorzitting Patricipatie K-Buurt. Via onderstaand formulier kunt u zich hiervoor inschrijven. Scroll naar 8 september, klik het gewenste tijdsblok aan en vervolgens vul je je naam en mailadres in.

Uw gegevens

Velden met * zijn verplicht


Reserveringsoverzicht

Openbare evaluatie van de participatie in K-buurt

De afgelopen periode is er veel gebeurd in de K-buurt. Er wordt veel gepland, veel gedaan en we zijn op zoek naar nieuwe manieren om de participatie aan te laten sluiten op de spannende complexiteit van de buurt.

Lees verder

Wrap up R-LINK AESOP 2018

Every year, planners in Europe gather for our annual conference. This year, it was held in Gothenburg from 10th to 14th July. These are intensive days of discussions and networking. The R-LINK research team uses these moments to catch up with state-of-the-art theories, debates and practices in the field of planning. We also use these moments to learn about interesting and new international cases relevant to our research and connect with international researchers in Europe, America, Africa, Asia and Australia.

Lees verder

R-LINK won a joint research grant with University of Copenhagen

(Dutch follows English)

In Dec 2017, R-LINK co-PI Wendy Tan and Dr. Anne Margrethe Wagner (University of Copenhagen) submitted and won a joint grant for travel and research exchange at the University of Copenhagen. This fund will allow for knowledge exchange and future collaboration between R-LINK and the Division of Landscape Architecture and Planning at Department of Geosciences and Natural Resource Management at the University of Copenhagen.

Lees verder

Leonie Janssen-Jansen overleden

(Dutch follows English)

It is with great sadness that we have to share that Prof. dr. Leonie Janssen-Jansen passed away peacefully on the 11th of April, 2018. We have lost an inspirational, enthusiastic and critical colleague, supervisor and project leader. Leonie passionately invested her time and effort into the R-LINK project and our research team, right up until her last moments. Her passing has left us bereft and deeply saddened.

After completing her doctoral dissertation at the University of Utrecht in 2004, Leonie worked for a decade at the Department of Human Geography, Planning and International Development of the University of Amsterdam, as a researcher, an assistant professor and finally an associate professor in 2011. She built up a strong international academic network. She was Visiting Professor at the University of Ulster and was first vice-president, then president of the International Academic Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR), and functioned as the PLPR thematic group leader for the Association of European Schools of Planning (AESOP).

She was appointed Professor of Land Use Planning at Wageningen University and Research on June 1st, 2015. She reflected critically on the various developments in her field and challenged mainstream trends of governmental devolution of responsibilities in spatial planning.  Her investigations formed the basis of the R-LINK project, a 5-year project in collaboration with various universities, governmental organisations and municipalities to explore how the trending small-scale, bottom-up initiatives in urban development play a role in contributing to and engaging with urgent societal challenges.

Leonie was incredibly productive, always driven, analytical and opinionated. She was never afraid to confront sensitive topics or debate established ideas within her field or in academia. Even during her sickness, she sought to fight the political debate on how expensive and experimental medication should be discontinued for one such as herself and became the face for that discussion on multiple public forums. She had a strong sense of ethics and kept high standards of academic integrity for herself and those around her. Above all else, she was instrumental as a mentor and friend for many young academics and professionals in her field. The R-LINK research team will sorely miss her but seek to uphold her ideas and ideals.

NL

Met verdriet laten wij weten dat prof. Leonie Janssen-Jansen op 11 april 2018 is overleden. Wij verliezen een inspirerende, enthousiaste en kritische collega, een promotor en projectleider. Leonie heeft zich tot het allerlaatste moment hartstochtelijk en met passie ingezet voor het R-LINK project en het onderzoeksteam. Met haar verliezen we de drijvende kracht achter ons onderzoeksteam. Haar overlijden laat ons bedroefd achter.

Na haar promotie aan de Universiteit Utrecht in 2004 werkte Leonie meer dan tien jaar aan de Universiteit van Amsterdam. Ze begon daar als onderzoeker, werd universitair docent en in 2011 als universitair hoofddocent. Ze bouwde aan een sterk internationaal netwerk. Zo was ze gastdocent aan de Universiteit van Ulster, fungeerde als vice-voorzitter en later voorzitter van de International Academic Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR) en was actief als groepsleider voor de Association of European Schools of Planning (AESOP).

Sinds 1 juni 2015 was Leonie hoogleraar Landgebruiksplanning aan de Universiteit Wageningen. Zij keek met een scherpe blik naar de ontwikkelingen op haar vakgebied en stelde kritische vragen bij de trend waarbij overheden steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van planning uit handen geven. Haar werk vormde de basis voor het R-LINK project, een vijfjarig onderzoek door verschillende kennisinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties naar de vraag hoe kleinschalige bottum-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken.

Leonie was altijd gedreven en geopinieerd. Zij was nooit bang het debat aan te gaan over gevoelige kwesties of gevestigde ideeën op haar vakgebied, de wetenschap in het algemeen of andere maatschappelijke onderwerpen. Zelfs tijdens haar ziekte zocht zij het politieke debat over de vraag of dure, experimentele medicatie voor patiënten zoals zij zou moeten worden vergoed. Zij werd zo het gezicht van die discussie op verschillende publieke podia. Zij had een sterk gevoel voor ethiek en hield zichzelf en anderen om haar heen aan de hoogste standaarden voor academische integriteit.

Boven alles was Leonie een mentor en vriend voor vele jonge academici en professionals in haar vakgebied. Het R-LINK team zal haar missen, maar voortbouwen op haar ideeën en idealen.

Meer informatie:

de Volkskrant posthuum: Leonie Janssen-Jansen

De Gelderlander over het overlijden van Leonie Janssen-Jansen

Statement of PLPR

 

“Nederland islamiseert niet, moslims vernederlandsen”

Hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak analyseert opvattingen over Nederlanderschap

Niet alleen Mark Rutte lijkt geobsedeerd door de vraag wie zich een echte Nederlander mag noemen, stelt hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak. ‘Bijna alle politieke partijen zijn dat.’

In het VVD-verkiezingsprogramma staat 361 keer dat iets (typisch) Nederlands is, turfde hoogleraar en integratie-expert Jan Willem Duyvendak voor een opmerkelijk essay dat vorige week in De Groene Amsterdammer verscheen (en dat hij samen schreef met UvA-collega Josip Kesic). Het Nederlandse volk is volgens de liberalen leuk, wakker en dapper en Nederland is het beste land ter wereld. ‘Zorgwekkend’, vindt de 57-jarige Duyvendak dat andere landen en volkeren er in de verkiezingsprogramma’s nauwelijks toe doen.

Lees het volledige artikel op de Volkskrant

Even voorstellen

R-LINK krijgt naast haar promovendi en onderzoeksassistenten ook regelmatig versterking in de vorm van stagiair(e)s en post docs. Onze nieuwste aanwinsten Iulian, Sara en Feiqian stellen zich voor.

Iulian Barba Lata has recently started as a post-doc and will conduct his research on the Smart inclusive cities track, connected to the Land Use Planning group at Wageningen & Research, the AMS institute and R-LINK. “I have a background in planning and design, and just completed my PhD in Cultural Geography. The dissertation provides a conceptual and empirical exploration of experimental interventions across land-water interfaces in both urban and rural settings from the Netherlands and Russia. The results challenge a series of normative assumptions on ways of thinking about innovation. Within my current post-doc research, I expand on these ideas in relation to ongoing discussions around Smart Urbanism and Urban Living Labs, to better understand what are factors that could stimulate effective environments for socially and spatially inclusive innovation processes.

Lees verder

R-LINK workshop 8 december

De tweede R-LINK workshop op 8 december was opnieuw een geslaagde ontmoeting tussen wetenschap en praktijk. De  workshop vond plaats in Het Werk in Groningen, een creatieve broedplaats die sinds twee jaar bestaat. De dag bedroeg een divers programma. Verschillende sprekers zijn aan het woord geweest, er is actief gediscussieerd, we zijn aan het werk gezet, en we hebben de omgeving verkend.

Lees verder

Workshop VerDuS Congres

img_7184

Co-creatie, zelforganisatie, burgerpanels, bottom-up: de burgers zijn aan zet binnen de huidige gebiedsontwikkeling. Tijdens de workshop op het VerDuS-congres in Breda is met een interactieve discussie besproken of burgerparticipatie eigenlijk wel altijd zo’n goed idee is. Aan de hand van voorbeelden uit het publiek is een indeling gemaakt van initiatieven waarbij participatie de ontwikkeling naar een hoger niveau heeft getild, en initiatieven waarbij participatie juist een contraproductieve werking had.

Lees verder

Invloed van burgers: wanneer wel/niet doen?

9

Workshop R-LINK consortium  VerDuS-congres op 6 oktober

Burgers krijgen een steeds grotere rol toebedeeld in gebiedsontwikkeling. Zij kunnen hun opvattingen kwijt in ontwerpateliers, co-creatiesessies, burgerpanels of door zelf, bottom-up, een initiatief te starten. De vraag is op welke manier de invloed van burgers het meeste oplevert, en of het soms ook contraproductief kan zijn. En vooral ook: hoe moeten gemeenten met burgerparticipatie omgaan?

Lees verder

Oudere berichten

© 2018

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑