Categorie: Inspirerend project

Computers WUR krijgen tweede leven in R-LINK case ‘Hart voor de K-buurt’

Leonie Janssen-Jansen & Michiel Stapper

In het door NWO gefinancierde R-LINK project wordt onderzocht hoe bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Verschillende kennisinstituten (WUR, UvA, HvA, AMS) werken daarbij nauw samen met zowel praktijkpartners als ook de initiatiefnemers in de te onderzoeken cases. Tijdens de R-LINK workshops op locatie wisselen de praktijkmensen openhartig hun ervaringen met de onderzoekers, wat erg waardevolle data oplevert voor de onderzoekers. De onderzoeksbevindingen dienen vervolgens ook weer om de praktijk verder te helpen. Maar soms kan het directer!

Lees verder

MOOC: Motivations for People to Engage in Urban Green Space Development

Burgerinitiatief of niet, mensen verschillen in hun ideeën over hoe de ruimte in de stad het beste gebruikt kan worden. Deze MOOC gaat hier op in en wat dit betekent voor de legitimering van bottom-up projecten. De kernboodschap is dat we deze verschillen boven water moeten halen om besluiten goed te legitimeren. In het R-LINKproject aan Hogeschool van Amsterdam ontwikkelen we hiervoor een Stakeholder Canvas.

De MOOC Motivations for People to Engage in Urban Green Space Development is onderdeel van de edX course: Co-creating Sustainable Cities, AMS Institute, CC-BY-NC-SA v4.0

Deze democratie kan zoveel beter

Hoe verbeteren we de Nederlandse democratie? Met de verkiezingen in aantocht vroeg de Volkskrant vijfhonderd wetenschappers voorstellen te doen en stelde een jury samen. Die koos de zeven beste ideeën.

Door Michiel Hulshof, Frake Schermer en Menno van der Veen. Illustraties Nouch.

Het democratisch stelsel kraakt en piept. Twee op de drie Nederlanders hebben geen of weinig vertrouwen in de Tweede Kamer, blijkt uit CBS-onderzoek. Overal in Europa brengen referendumuitslagen bestuurders in de problemen. En in de Verenigde Staten heeft Donald Trump een aanval ingezet op zo’n beetje alle democratische instituties. De president gelooft niet in de integriteit van de rechterlijke macht, de onafhankelijke journalistiek of het kiessysteem dat hij rigged noemt en waarbij fraude eerder regel zou zijn dan uitzondering.

Lees het volledige artikel

R-Link goes PLPR: Institutional Innovations in Land Development and Planning in 20th and 21st centuries

Door: Lilian van Karnenbeek, Michiel Stapper en Fabi van Berkel

Op 16 februari 2017 stapten drie RLINK onderzoekers (Lilian, Michiel en Fabi) op het vliegtuig om deel te nemen aan het Planning Law and Property Rights (PLPR) congres in Hong Kong. Academische congressen als deze zijn dé manier om kennis uit te wisselen en onderzoeksresultaten te presenteren. Dit specifieke PLPR-congres – dit jaar georganiseerd door de University of Hong Kong – is een plek waar experts in planning, wetgeving en eigendomsrechten samenkomen om de overlap en grenzen in elkaars vakgebied op te zoeken. Een grote toegevoegde waarde van een dergelijk internationaal congres is het inzicht in planningssystemen en -praktijken uit verschillende landen en contexten, hetgeen reflectie op de Nederlandse planningssysteem en – praktijken uitlokt. Daarnaast kunnen dergelijke congressen inspiratie bieden voor vernieuwende concepten in lokale gebiedsontwikkeling en planning. Met dit in het achterhoofd keken wij uit naar ons eerste PLPR-congres en een bezoek aan Hong Kong, dat zich door haar interessante context (hoge dichtheden en unieke regelgeving) perfect leent voor een ontmoeting tussen planners.

Lees verder

Inspirerende projecten # 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De afgelopen jaren is door Dik Sijmons en anderen hard gewerkt aan het laten zien wat de omslag naar groene energie ruimtelijk betekent.

Lees verder

Inspirerende projecten # 1

Wendy Tan

Een stad veiliger maken hoeft niet altijd via strenge regels of meer blauw op straat geregeld te worden. In Groningen werken lichtkunstenaars WERCCOLLECTIVE met Urban Gro Lab (een denktank van de Gemeente Groningen) en de vakgroep Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen aan een initiatief om een donkere fietstunnel op een vrolijke wijze veilig te maken. De tunnel (@lichtindetunnel) reageert op bewegingen van fietsers door middel van sensoren. Dit levert een feeëriek en speels beeld op. Het bovenstaande beeld werd genomen op een koude, natte avond in mei. Ondanks de weersomstandigheden helpen onderzoe-kers van de RUG, bewoners van jong en oud en nieuwsgierige fietsers om de pilotopzet te testen.    Wendy Tan

© 2019

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑