R-LINK onderzoekt de verschillende aspecten van CLIUDs in afzonderlijke subprojecten:

Subproject 1 – Conceptualiseren van community-linked organische ontwikkelingsstrategiën

Subproject 2 – Optimaliseren van de relatie tussen strategisch plannen en CLIUDs

Subproject 3 – Het potentieel van contracten in stedelijke ontwikkeling en CLIUDs/gemeenschap

Subproject 4 – De rol van sociale innovatie, leren en capaciteiten van actoren in de co-creatie van CLIUDs

Subproject 5 – Activeren van CLIUDs en benodigde actieperspectieven om grote stedelijke ambities met CLIUDs te realiseren

Subproject 6 – CLIUDs, business modellen en lessons learned