R-LINK

Hoe gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

WAT WIJ DOEN

R-LINK onderzocht hoe kleinschalige bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling konden bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze kennis kan helpen bij het creëren van vitale en inclusieve stedelijke regio’s.

R-LINK was een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een liefde voor ruimtelijke kwaliteit. De nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk hielp ons in de zoektocht naar haalbare oplossingen. 

Samen keken wij naar de vraag: Hoe kan gebiedsontwikkeling door kleinschalige initiatieven worden bevorderd, terwijl tegelijkertijd grootschalige stedelijke ambities en maatschappelijke opgaven worden gerealiseerd?

Projecten
Onderzoekers
Partners

HOE WIJ DAT DOEN

R-LINK volgde nauwgezet 16 Nederlandse gebiedsontwikkelingsprojecten gedurende een aantal jaren. Daardoor konden we beschrijven wanneer nieuwe initiatieven slaagden en welke condities daaruit waren af te leiden. Een multidisciplinair team van onderzoekers beschreef en analyseerde de samenwerking tussen overheden, bewoners en marktpartijen. Ook buitenlandse voorbeelden werden in het onderzoek betrokken.

R-LINK had de ambitie om met plezier, energie en reflectie veranderingen in gebiedsontwikkeling op gang te brengen die door overheid, markt en samenleving gevraagd werden. Wij wilden co-creatie en innovatie bevorderen, waren bereid te luisteren en stonden open voor iedereen – van eerste gebruikers tot politici.

WAAROM WIJ DIT DOEN

Nederland is groots in complexe gebiedsontwikkeling. De samenwerking met vele partijen, de variatie in schaal en de bereidheid tot experimenteren vormen daarvan een onderdeel. Tegelijkertijd leven we in een tijdperk van veel onzekerheden en snel veranderende rollen voor de maatschappij en overheid. Dat uit zich in hoe wij onze leefomgeving en ruimte organiseren. Naast langlopende kwesties zoals duurzaamheid, sociale veiligheid en leefbaarheid, worstelen we ook met de democratisering van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.

Onze Partners

Wil jij op de hoogte blijven van ons onderzoek?

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven. Je ontvangt dan een melding wanneer wij een nieuw artikel op onze website plaatsen.

Voeg je bij 141 andere abonnees