Workshop case protocol

DSC_0420

Tijdens de eerste R-LINK workshop staat het case protocol centraal. In groepjes bespreekt het consortium – waarin zowel wetenschap als praktijk vertegenwoordigd is – de belangrijkste elementen van een dergelijk protocol. Welke aspecten moeten sowieso worden opgenomen? Hierbij moet worden gedacht aan kenmerken van de project en hun context, maar ook de deelnemers aan de projecten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vraag hoe en waar de verkregen informatie zou moeten worden gepresenteerd. Ter ondersteuning is een lijst met mogelijke variabelen opgesteld, waar vrijelijk elementen aan mogen worden toegevoegd of van worden verwijderd.

(meer…)

Lokale energie-initiatieven in Noord-Nederland

DSC_0366

Carina Wiekens, associate lector Energie en Gedrag aan de Hanzehogeschool, presenteerde tijdens de consortium-bijeenkomst haar onderzoek over lokale energie-initiatieven in Noord-Nederland. Van de drie noordelijke provincies telt Friesland verreweg de meeste energiecoöperaties, op afstand gevolgd door Groningen en Drenthe.

(meer…)

Beeldverslag 10 juni

DSC_0377

‘In onze eerste bijeenkomst stonden we op een kippenboerderij op de Zuidas. Nu staan we hier in een prachtig koloniaal gebouw’, opent moderator Natasja van den Berg de derde bijeenkomst van het R-LINK consortium. Zo’n dertig onderzoekers, stedenbouwkundigen en anderen hebben zich verzameld in het hoofdkwartier van AMS in het Tropeninstituut. Maartje Meesterberends van AMS heet de aanwezigen welkom in de voormalige bibliotheek van het Tropeninstituut. De boeken zijn weg, maar de schappen staan er nog met intrigerende titels als ‘gender’ en ‘development issues’.

(meer…)

Inspirerende projecten # 1

Een stad veiliger maken hoeft niet altijd via strenge regels of meer blauw op straat geregeld te worden. In Groningen werken lichtkunstenaars WERCCOLLECTIVE met Urban Gro Lab (een denktank van de Gemeente Groningen) en de vakgroep Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen aan een initiatief om een donkere fietstunnel op een vrolijke wijze veilig Lees meer…

Must reads volgens Jan Willem Duyvendak

Wat zijn de must reads voor alle R-LINK’ers? We vroegen het consortiumlid Jan Willem Duyvendak. “Twee soorten literatuur zijn in het licht van de verdere ontwikkeling van het theoretisch kader van R-LINK mogelijk relevant. Allereerst zijn er benaderingen die uitgaan van het bestaan van verschillende ‘werelden’ (artikel 1), ‘arena’s’, dan wel ‘sferen’, waarin botsingen tussen actoren begrepen Lees meer…