Workshop VerDuS Congres

img_7184

Co-creatie, zelforganisatie, burgerpanels, bottom-up: de burgers zijn aan zet binnen de huidige gebiedsontwikkeling. Tijdens de workshop op het VerDuS-congres in Breda is met een interactieve discussie besproken of burgerparticipatie eigenlijk wel altijd zo’n goed idee is. Aan de hand van voorbeelden uit het publiek is een indeling gemaakt van initiatieven waarbij participatie de ontwikkeling naar een hoger niveau heeft getild, en initiatieven waarbij participatie juist een contraproductieve werking had.

(meer…)

Casebezoek Amsterdam

Op een hete nazomerdag stapten drie onderzoekers (Kim, Fabi en Dolly) op de fiets om vijf van de Amsterdamse casussen – op een totaal van twaalf R-LINK casussen – eens van dichterbij te bekijken. Vooruitlopend op het veldwerk, leek het ons goed om op een informele manier enkele casussen te bezoeken en daardoor meer tot leven te laten komen.

screen-shot-2016-10-21-at-17-39-16

Afbeelding: De fietstocht

De fietstocht begon bij twee buurtmoestuinen in Amsterdam West; één in de Wijsgerenbuurt (C) en één op  dr. H. Colijnenstraat (B), waar midden in een woonwijk in Amsterdam West stoeptegels plaatsgemaakt hebben voor onder andere aubergines, pompoenen en composthopen.

(meer…)

Stan Majoor: “Laat Amsterdam echt leren van experimenteren”

ct87o1exyaek-r1-jpg-large

In het Parool verscheen een bewerkte versie van de lectorale rede “De stad als experiment: de organisatie van stedelijke innovatie” die vandaag door Stan Majoor werd uitgesproken aan de Hogeschool van Amsterdam.

Amsterdam werd dit voorjaar uitgeroepen tot ‘Europese hoofdstad van Innovatie’. De stad profileert zich als plek waar start-ups, burgers en kennisinstellingen met digitale technologie hun problemen bestrijden. Fraai, maar we moeten een tandje bijzetten om te zorgen dat deze innovatieve krachten ook de taaiere problemen van dat andere gezicht van de stad bereiken.

(meer…)