Op vrijdag 19 mei vond alweer de zevende R-LINK Workshop plaats tijdens de driedaagse in Groningen. In de voormalige drankenfabriek van de Firma Woldring en Idema aan de Paradijsvogelstraat zaten onderzoekers samen met betrokkenen van Toentje, Bie de Buuf en de Oosterparkwijk om tafel in buurtrestaurant Bie de Buuf. Tijdens deze workshop hebben we voor de tweede keer het Stakeholder Canvas getest, welke in het kader van R-LINK bij de Hogeschool van Amsterdam in ontwikkeling is.

Met behulp van het Stakeholder Canvas verkende R-LINK met mensen van het Wij-team (wijkteam) van de Oosterparkwijk, beleidsmedewerkers van gemeente Groningen, geïnteresseerde Groningers en R-Linkers (die deels ook de rol van vastgoedbedrijf op zich namen) welke (nieuwe) vormen van waardecreatie mogelijk zijn voor Toentje en Bie de Buuf om zo minder afhankelijk te worden van eenzijdige gemeentelijke subsidie.

Een tuin of een ontmoetingsplek? Voor de buurt of voor de stad? Voor rijk of voor arm? Of alles voor iedereen?

In het Stakeholder Canvas begint de zoektocht met het beter in beeld krijgen van de verschillende mogelijke perspectieven die op Toentje bestaan. Uit de individuele gesprekken aan de hand van het canvas werd duidelijk dat de perspectieven op de tuin uiteen lopen: van Toentje als productietuin voor de voedselbank, tot Toentje als ontmoetingsplek van en voor de wijk; van Toentje als verkooppunt en knooppunt in korte voedselketens, tot Toentje als werkplek voor zzp-ers; van Toentje als broedplaats voor creatieven, tot Toentje als verzekering tegen waardedaling in een wijk in ontwikkeling.

Achter de geïdentificeerde beelden liggen verschillende waarden verscholen waaraan Toentje zou moeten bijdragen. Ook liggen er verschillende problemen die Toentje zou kunnen helpen oplossen, welke aan verschillende belanghebbenden kunnen worden toegewezen. De verschillende waarden en belanghebbenden zijn met elkaar verbonden door uiteenlopende motivaties van belanghebbenden om bij te dragen aan Toentje – met tijd, geld, materialen, expertise of in nog iets anders – en daarmee met mogelijkheden om ze te realiseren.

Afgaande op de ingevulde canvassen bestaat er een ambitie om Toentje tegelijkertijd voor veel verschillende doelgroepen relevant en aantrekkelijk te maken. Dit betekent echter wel een grote uitdaging. Motivaties van de één om bij te dragen kunnen immers botsen met die van een ander.

Onzichtbare barrières

Door deze uiteenlopende visies, waarden en motivaties zichtbaar te maken, ontstaat ruimte voor een gesprek over wat Toentje allemaal tegelijkertijd kan zijn en waar zaken mogelijk conflicteren. Dit is een belangrijke stap op weg naar een haalbare business case met nieuwe activiteiten. Zo bleek de drempel om bij Toentje binnen te stappen en mee te doen, voor sommige buurtbewoners hoog te zijn. Betere communicatie en een helder verhaal wat er bij Toentje en Bie de Buuf te doen is, kan dit verhelpen. Maar communicatie alléén is niet voldoende. Wanneer Bie de Buuf een hippe tent voor zzp’ers zou worden met koffie, internet en lokaal voedsel, zou misschien goed geld verdiend kunnen worden maar zou een deel van de buurt zich er niet thuis voelen. Het zou een onzichtbare barrière vormen die Toentje en Bie de Buuf scheidt van de buurt. Het omgaan met verschillende belanghebbenden, doelgroepen, waarden en motivaties kijkt dus nauw bij het ontwikkelen van een nieuwe business case.

Hierbij moet ook de rol van verschillende gemeentelijke diensten, waaronder het gemeentelijk grondbedrijf niet over het hoofd worden gezien. De door R-Linkers gespeelde rol van gemeentelijk grondbedrijf dat met een puur financiële blik de grond en gebouwen die het project gebruikt bekeek, gaf veel stof tot discussie. Reden genoeg om nog een derde ronde met het Stakeholder Canvas voor Toentje te organiseren waarin we de verschillende visies vanuit gemeentelijke diensten op Toentje en Bie de Buuf verder hopen bloot te leggen. Dit zal plaatsvinden op 20 juni.

 

Categorieën: Workshops