Leonie Janssen-Jansen & Michiel Stapper

In het door NWO gefinancierde R-LINK project wordt onderzocht hoe bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Verschillende kennisinstituten (WUR, UvA, HvA, AMS) werken daarbij nauw samen met zowel praktijkpartners als ook de initiatiefnemers in de te onderzoeken cases. Tijdens de R-LINK workshops op locatie wisselen de praktijkmensen openhartig hun ervaringen met de onderzoekers, wat erg waardevolle data oplevert voor de onderzoekers. De onderzoeksbevindingen dienen vervolgens ook weer om de praktijk verder te helpen. Maar soms kan het directer!

Een van R-LINK cases is het initiatief ‘Hart voor de K-buurt’ in Amsterdam Zuid-Oost. Een groep betrokken bewoners spant zich vrijwillig in voor extra voorzieningen in de wijk, zoals een groot plein om de buurt een sociaal hart te geven. Na afloop van de onderzoekworkshop op 2 november 2017, onder genot van een Surinaamse maaltijd in buurthuis De Bonte Kraai in de Bijlmermeer, vertelden de initiatiefnemers Mike en Marco over de heel praktische problemen waar ze mee te maken hebben: geen geld en geen computer om hun nieuwsblaadje te schrijven.

R-LINK projectleider Leonie Janssen-Jansen, hoogleraar Land Use Planning aan de WUR, moest meteen aan de stapel afgedankte PCs op de kamer van het secretariaat denken die weggegooid zouden worden. Zouden die afgeschreven WUR PCs niet een nieuw leven kunnen krijgen? Bij de WUR waren ze meteen enthousiast over het idee en toestemming was zo gegeven. Tegelijkertijd bood woningcorporatie De Key – die ook een ruimte voor ‘Hart van de K-buurt’ beschikbaar heeft gesteld een partij afgeschreven beeldschermen aan, waardoor er niet een computer voor het schrijven van nieuwsbrieven beschikbaar kwam, maar in totaal 9. Mike en Marco maakten meteen plannen voor computerworkshops en huiswerkplekken voor kinderen en jongeren.

Een lieve vriendendienst om de PCs opnieuw van een OS en open source software te voorzien, en een donatie van de R-LINK-onderzoekers in de vorm van netwerkkabels, verleng- en stroomsnoeren en toetsenborden en muizen later, was het 8 januari 2018 zo ver: de PCs vonden een nieuw huis waar ze heel hartelijk verwelkomd werden!