Zaterdag 8 september, organiseerde onderzoekers van de universiteit van Amsterdam een openbare hoorzitting over participatie in de K-buurt in Amsterdam-Zuidoost. Verschillende buurtbewoners kwamen langs om hun mening te geven over het participatietraject in hun buurt of om te luisteren naar de meningen van hun buren.

De hoorzitting maakte onderdeel uit van R-LINK, een meerjarig onderzoek van verschillende universiteiten en hogescholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties naar kleinschalige bottom-up initiatieven in de ruimtelijke ordening. In dit onderzoek zijn onder meer 10 participatienormen ontwikkeld, die het uitgangspunt vormen van de interviews. Dit deel van het onderzoek wordt vormgegeven door post-doc onderzoeker Menno van der Veen.

De afgelopen jaren zijn buurtbewoners in de K-buurt vaak gevraagd mee te denken over de veranderingen in de buurt. Dit participatietraject verliep niet altijd even soepel. Vorig jaar organiseerde buurtorganisatie HartvoordeKbuurt daarom nog ‘de eerste participatie staking van Nederland’.

De hoorzitting vond plaats in buurthuis de Bonte Kraai. Er hing een ontspannen en informele sfeer. Men kon gedurende de hele middag binnenlopen en er waren hapjes en drankjes voor de luisteraars. Op een groot bord aan de muur konden buurtbewoners zich inschrijven voor een interview. Iedere bewoner kreeg ongeveer 10 minuten de tijd om terug te blikken op het participatie traject tot nu toe.

Met een kort verslag van de bevindingen is de middag afgesloten.  Zowel onderzoeker Menno van der Veen als ook  stadsdeelvoorzitter Dirk de Jager deelde hun bevindingen. En ook Parool journalist Patrick Meershoek schreef er een artikel over.
De resultaten worden gepubliceerd aan de hand van tien participatienormen die een aanzet kunnen vormen voor nieuwe vormen van organisatie en participatie.