Het werken met burgerinitiatieven biedt een kans om ontwikkelingsplannen te maken die dichterbij de wensen van inwoners staan. Tegelijkertijd zijn er ook knelpunten. Levert het werken met burgerinitiatieven wel voldoende op? Dreigt het gevaar dat projecten die draaien op de inzet van vrijwilligers verantwoordelijkheden krijgen die ze helemaal niet aankunnen?

Wetenschappers van het R-LINK project presenteren hun kijk op dit onderwerp. Daarna gaan ze in gesprek met een praktijkpanel met daarin oa. Henri Deelstra (businesslijndirecteur Ruimte en Water bij Antea Group) en Peter Bootsma (Noorden Duurzaam).

Als je samenwerkt met niet-traditionele partijen, kan dat misverstanden en spanningen opleveren. Kim von Schönfeld van de Universiteit Wageningen onderzoekt sociale leerprocessen in ruimtelijke projecten waarin burgers een belangrijke rol spelen. Leren zij van elkaar? En wat leren ze dan precies? Hoe kan je dat leerproces in goede banen leiden?

Lynette Germes en Carina Wiekens van de Hanzehogeschool Groningen onderzochten wat nodig is om een succesvol burgerinitiatief op te zetten. Wat kan er verkeerd gaan en wat is de potentiële meerwaarde?

Melika Levelt en Karin de Nijs van de Hogeschool van Amsterdam analyseerden 14 stedelijke ontwikkelingsprojecten in Amsterdam en Groningen waarbij burgers zijn betrokken. Wat wordt er van deze bewonersgroepen verwacht? In hoeverre moeten ze lokaal zijn ingebed en in hoeverre moeten ze zijn aangesloten op de stedelijke instituties?

Datum en tijd: woensdag 19 december, 10.00-12.00uur

Locatie: Edanz, van Oldenbarneveltlaan 6, Groningen

Toegang: Gratis aanmelding