Burgerinitiatief: te veel gevraagd?

Nu de overheid zich steeds verder terugtrekt uit de ruimtelijke ordening, krijgen lokale burgerinitiatieven en andere kleinschalige groeperingen een steeds grotere rol in ruimtelijke projecten. Ze houden zich bezig met de ontwikkeling van Volkstuintjes, de inrichting van pleinen en parken, maar ook met het creëren van nieuwe mobiliteitsprojecten en woonwijken.

Wetenschappers van verschillende universiteiten en hogescholen die samenwerken in het R-LINK project presenteren hun kijk op dit onderwerp. Levert het werken met burgerinitiatieven wel voldoende op? Dreigt het gevaar dat projecten die draaien op de inzet van vrijwilligers verantwoordelijkheden krijgen die ze helemaal niet aankunnen? Na een korte presentatie gaan ze over hun bevindingen in gesprek met een praktijkpanel.

Lilian van Karnebeek van de Universiteit Wageningen kijkt kritisch naar de wijk Oosterwold in Almere, waar bewoners verantwoordelijk zijn voor de aanleg van hun eigen wegen, energievoorziening en afvalwatersysteem. Wat zijn de voor- en nadelen daarvan in de praktijk? Zijn de verantwoordelijkheden wel helder genoeg vastgelegd?

Michiel Stapper van de Universiteit van Amsterdam keek naar de meerwaarde van bewoners in stedelijke ontwikkelingsprojecten. Aan de hand van voorbeelden uit Hamburg laat hij zien hoe hun bijdrage kan leiden tot nieuwe voorzieningen en een ontwerp dat de lokale cultuur omarmt.

Menno van der Veen van de Universiteit van Amsterdam beschrijft een belangrijk kenmerk van succesvolle bewonersinitiatieven. Ze zijn vaak ‘dubbel genetwerkt’, dat wil zeggen: ze hebben goede contacten in de wijk, maar ook met lokale bestuurders en politici.

Melika Levelt en Karin de Nijs van de Hogeschool van Amsterdam analyseerden 14 stedelijke ontwikkelingsprojecten in Amsterdam en Groningen waarbij burgers zijn betrokken. Wat wordt er van deze bewonersgroepen verwacht? In hoeverre moeten ze lokaal zijn ingebed en in hoeverre moeten ze zijn aangesloten op de stedelijke instituties?

Datum en tijd: woensdag 19 december, 19.30-21.30uur

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181, Amsterdam

Toegang: Gratis na aanmelding via de website van Pakhuis de Zwijger