In het zonovergoten Venetië dwaalde een kleine delegatie van het consortium door de smalle straten en over de vele bruggen. Venetië, met het bekende historische centrum en de vele kanalen, is een toeristische trekpleister bij uitstek. Maar de reden van ons bezoek aan de stad in het noordoosten van Italië was een andere: afgelopen maand vond daar de jaarlijkse conferentie van AESOP (Association of European Schools of Planning) plaats. Geen verkeerde locatie om te luisteren naar theoretische verdiepingen, methodologische vormen en empirisch materiaal van tal van planologen.

Het thema van dit jaar bedroeg ‘planning for transition’. Centraal stond de veelheid aan transities waar de mensheid momenteel mee te maken heeft en de daarbij horende maatschappelijke opgaven. Te denken valt aan de energietransitie, sociaaleconomische onrust, wereldwijde migratie en politieke onenigheden. Een brede en niet zozeer nieuwe thematiek doch zeer relevant. Opvallend is dat de verscheidende transities zich allesbehalve laten beperken tot landsgrenzen. Vele planologen staan voor dezelfde ruimtelijke uitdagingen. Alhoewel in een andere situationele context. Een conferentie is in het bijzonder een geschikte manier om stil te staan bij deze gedeelde uitdagingen in verschillende situationele contexten.

Dat ons consortium niet louter onderzoek doet in Nederland was evident tijdens het congres. Kim presenteerde haar onderzoek over de vierbaansweg Minhocão in São Paulo. Wie denkt dat het hier slechts om een autoweg gaat heeft het bij het verkeerde eind. In de avonden en weekenden is de Minhocão autovrij en wordt de drie kilometer lange weg omgetoverd tot een park. Lilian presenteerde onder meer haar onderzoek omtrent de publieke dienstverlening van groen in Lyon met het oog op de toenemende verstedelijking van Frankrijk. Wendy presenteerde haar werk over de mate van beloopbaarheid van lightrail haltes voor ouderen in Bergen te Noorwegen. Het is slechts een greep uit de vele onderwerpen die tijdens de conferentie aan bod zijn gekomen.

Opvallend is het aantal internationale voorbeelden dat de leden van ons consortium in de Italiaanse stad presenteerden. De afgelopen twee jaar stonden primair in het teken van onderzoek doen in Nederland, terwijl de afgelopen maanden het onderzoek gericht was op buitenlands veldwerk. Michiel ontdekte de planologische kant van New York, Kim van Brazilië, Lilian van Frankrijk en Wendy van Noorwegen. Of we lessen kunnen trekken voor de Nederlandse casussen? Ongetwijfeld. Houd de site en de publicaties de komende tijd maar goed in de gaten!

Categorieën: Geen categorie