R-LINK nodigt u van harte uit voor de online pilots voor twee workshops: “De (on)bewuste burger en ambtenaar” en “Een (on)gelijk speelveld” op donderdag 22 oktober. 

Hieronder vindt u een omschrijving van het programma. U kunt zich aanmelden via onderstaande knop. U kunt zich aanmelden tot dinsdag 13 oktober. Wees er snel bij! Er is per workshop plaats voor maximaal 30 personen.

09:30 – 12:00         R-LINK Pilot WORKSHOP 1: “De (on)bewuste burger en ambtenaar”

Waar lopen initiatiefnemers tegenaan in een onderhandeling? Waarom kan een ambtenaar niet altijd ja zeggen? Welke politieke belangen spelen er voor de wethouder? In deze workshop gaan jullie een onderhandeling simuleren vanuit verschillende posities in het participatietraject. 

Na een plenaire opening wordt iedereen ingedeeld in een van de in totaal vijf groepen. Iedere groep krijgt een rol binnen het participatietraject toegewezen met een daarbij behorende wensenlijst. Een initiatiefnemer heeft immers andere belangen dan de betrokken ambtenaar! Deze workshop geeft inzicht in verschillende rollen betrokken bij een participatietraject. We doen dit aan de hand van een fictieve casus over het behouden van biodiversiteit in stedelijke transformatie. Na afloop zullen we gezamenlijk reflecteren op de uitkomsten in de onderhandelingen. Wat viel jullie op? Wat was de grootste uitdaging en wat nemen jullie mee naar een eerstvolgend overleg?

12:00 – 13:00         Samen lunchen

13:00 – 16:00         R-LINK Pilot WORKSHOP 2: “Een (on)gelijk speelveld”

Wat zijn de regels in een participatietraject? Voor wie gelden die ‘regels’? Zijn concrete participatie regels überhaupt haalbaar?In deze workshop gaan we samen werken aan een gedragscode voor incrementele gebiedsontwikkelingen door burgerinitiatieven en participatie. 

Tijdens deze workshop werk je samen in een (online) groep aan een kader voor gedragscodes voor burgerinitiatieven en participatieprojecten. Na een korte presentatie van onze juridische, ethische en praktijk experts ga je in groepen uit elkaar om een eerste lijst aan regels samen te stellen. Onder begeleiding van onze experts zoomen jullie in op jullie voorstel om te kijken of jullie voorstel juridisch en ethisch haalbaar is, en of het toepasbaar zou zijn in de praktijk. In een plenaire afsluiting bespreken we de regels zoals deze zijn opgesteld door de verschillende groepen. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Waar liepen jullie tegenaan en wat is de grootste uitdaging? 

16:00 – 17:00         Gezamenlijke afsluiting en eventuele virtuele borrel 
 
Categorieën: Geen categorie