Sociaal leren en de Minhocão in São Paulo: het potentieel van een ‘Braziliaanse telenovela’ voor het versterken of juist doorbreken van bestaande aannames

R-LINK-promovenda Kim Carlotta von Schönfeld is van februari tot en met april 2019 voor haar promotieonderzoek naar São Paulo (Brazilië) gereisd. Kim heeft specifiek gekeken naar sociale leerprocessen in de recente planningsontwikkelingen omtrent de Minhocão: een project dat al decennia omstreden is.

Twee kersverse R-LINK-publicaties: Sociaal leren in co-creatieve planning

R-LINK-promovenda Kim C. v. Schönfeld heeft, in nauwe samenwerking met haar begeleiders, twee artikelen uitgebracht over het onderwerp van sociaal leren in co-creatieve planningsprocessen. Binnen de beleidsmythe luidt dat, als we mensen via burgerinitiatieven maar bij elkaar laten komen, ze door sociaal te leren het initiatief meteen tot een succes maken. Sociaal leren is dus een zekere hype geworden in de planologie – in Nederland maar ook in veel andere landen. 

(meer…)

Sociaal leren in de praktijk

Op 30 oktober vond er bij Antea Group een bijeenkomst plaats die als doel had verbindingen en uitwisseling tussen Omgevingsmanagers van Antea te creëren en/of faciliteren. Ik was uitgenodigd om hier reflecties over sociaal leren aan bij te dragen – vanuit eerste inzichten van mijn onderzoek. Voor mij een mooie manier om te reflecteren op praktische toepassing van inzichten die tot nu toe wat abstracter zijn geweest. Voor Antea Group een manier om op hun samenwerking en uitwisselingen te reflecteren en ze eventueel nóg beter te benutten. Drie vragen structureren dit korte verslag. Dit geeft inzichten die hopelijk voor de Omgevingsmanagers zelf, maar ook voor anderen behulpzaam kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor initiatiefgroepen van de in R-LINK bestudeerde casussen, of voor planologen of andere adviseurs.

Geert Rovers presenteert deelresultaten R-LINK onderzoek aan Omgevingsmanagers Antea Group (foto door Kim C. v. Schönfeld, 30 oktober 2018)

(meer…)

Sociaal Leren en Innovatie

Beschrijving Welke (niet-traditionele) actoren en stakeholders in welke samenstelling ontstaan en veranderen in CLIUDs processen en hoe werken de leerprocessen onderling en wat is de invloed daarvan op ruimtelijke innovaties? In dit deelproject is onderzoek gedaan naar de rol van sociale innovatie en sociale leerprocessen in co-creatieve planprocessen tussen overheden, […]

Evenementen

Conceptualiseren van Community-Linked incrementele ontwikkelingsstrategieën 2019 Cursus/Seminar/Lezingen Dream team seminars (5-3-2019; 2-4-2019; 28-5-2019; 19-11-2019) LUP/LAR Research Forum (19-3-2019; 16-4-2019; 21-5-2019; 18-6-2019; 10-9-2019; 15-10-2019; 17-12-2019) R-LINK book seminar (8-5-2019; 13-5-2019; 19/20-5-2019) 2019 Congres/Presentaties Presentatie onderzoek bij Universite Lyon II Presentatie onderzoek tijdens AESOP Venice Voorzitten roundtable instituties AESOP Venice Presentatie onderzoek […]

R-LINK Workshop 13 & 14

Door Annemiek Rijckenberg & Wendy Springer
Op 19 december 2019 sloot R-LINK het jaar af met twee workshops in Groningen en Amsterdam, met als rode draad ”Burgerparticipatie: te veel gevraagd?”

Tegenover de vraag naar de meerwaarde van het werken met burgerinitiatieven in de ruimtelijke ordening, (willen gemeenten ze wel echt?) stond de constatering, dat erg hoge eisen aan burgerinitiatieven worden gesteld; kunnen de vrijwillige initiatiefnemers daar wel aan voldoen? 

(meer…)

R-LINK op pad in Gent: het Eerste Leefstraat Congres

Een volle zaal bij de opening (foto door auteur)Op 24 November 2017 was R-LINK aanwezig op het Eerste Leefstraat Congres in Gent. Op dit congres werd het Leefstraat-initiatief van Lab van Troje gepresenteerd.  Er werden er een aantal algemene thema’s aangesneden die belangrijk zijn voor het initiatief. Bij een Leefstraat is de weg voor 1-3 (zomer) maanden afgesloten voor auto’s en maken parkeerplekken en asfalt plaats voor nepgras en meubilair. Daarnaast worden er allerlei spontane activiteiten georganiseerd (zie onderstaande foto; zie ook de website van de Leefstraat en mijn artikel in Cities).

(meer…)

Onderzoeksthema’s

R-LINK onderzoekt hoe kleinschalige bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze kennis helpt bij het creëren van vitale en inclusieve stedelijke regio’s. R-LINK onderzoekt hiervoor 14 Nederlandse casussen en vergelijkt deze met gelijkwaardige ontwikkelingen in het buitenland (stedelijke regio’s van Londen, Portland (OR) […]