Kruisbestuiving van ideeën tijdens bijzonder bewonersdiner Marine-terrein

Op 20 mei vond er tijdens het internationale R-LINK symposium op het Marineterrein in Amsterdam een bijzonder diner plaats in de Commandantswoning. Bewoners, ondernemers en wetenschapper gingen met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen op het Marine-terrein. Door het koppelen van mensen die elkaar anders niet zo snel zouden spreken, konden er aan tafel interessante nieuwe inzichten zouden ontstaan.

(meer…)

‘Politici en media, help bij burgerideeën’

Om burgerinitiatieven te laten slagen is minstens een ‘dubbel netwerk’ nodig, aldus Menno van der Veen. Zouden mensen uit de buurt niet in de raad moeten zitten?

De Brug, een lokale krant voor Amsterdam-Oost, berichtte afgelopen week dat van de lokale initiatieven die werden ingediend voor het Gebiedsplan IJburg-Zeeburgereiland, een wel erg groot deel afkomstig was van ambtenaren. 

Initiatieven voor de aanpak van het Jorens Ivensplein, sport en nieuwe locaties voor maatschappelijke activiteiten bleken allemaal door ambtenaren te zijn ingediend. 

(meer…)

Wie is welkom?

Wie is welkom? Ward Rauws van de Rijksuniversiteit Groningen presenteerde een interessante uitkomst van zijn onderzoek naar (een specifieke vorm van) burgerinitiatieven. 76 % van de respondenten gaf aan dat hun initiatief open stond voor iedereen. Rauws benoemde dat dit nog niet wil zeggen dat iedereen zich ook feitelijk welkom voelt. En, om het eens filosofisch te zeggen, wie is iedereen?

(meer…)

Arm en Rijk

Tijdens een presentatie over planning innovaties in Wenen, (om precies te zijn: een ‘promotion zone’ die bedoelt is om sociale woningbouw en duurzaam bouwen te bevorderen), ontstaat een interessante discussie over het ‘falen’ van deze vorm van planning. Het falen zit `m erin dat de wens om schaarse grond te bestemmen voor sociale woningbouw, politiek niet haalbaar bleek en resulteerde in vrij zachte eisen (niet meer dan 150m2, thermodynamisch glas) om aanspraak te kunnen maken op de voordelen van de promotie-zone.

(meer…)

NYC: Lokale politiek en corruptie

Lokale politiek en corruptie. Het zijn twee dimensies van stedelijke ontwikkeling waar je moeilijk om heen kunt als je de krant leest. Het zijn ook twee dimensies waar we vaak omheen denken, als we wetenschappelijk onderzoek doen naar nieuwe ontwikkelingen. Misschien omdat lokale politiek grillig is en de trends minder constant zijn dan die van bijvoorbeeld globalisering. Corruptie beschouwen we misschien als een virus dat bestreden moet worden als het toeslaat, niet als een intrinsieke dimensie van stedelijke ontwikkeling. En al helemaal niet als verklaring waarom het ene stedenbouwkundige concept beter aanslaat dan het andere (ik heb me weleens afgevraagd of het succes van de hoogbouw van Le Corbusier viel te verklaren aan de corruptiegevoeligheid van het ontwerp dat op vele plekken kon worden gerealiseerd – speculatiekansen – en met grootschalige contracten voor bijvoorbeeld vuilnisophaaldiensten en loodgieterswerk kwam – strijkstokmogelijkheden -).

(meer…)

Wie mag er beslissen over zijn eigen wijk?

Wie mag meebeslissen over zijn eigen wijk? Degenen die ook bij gemeenteraadsverkiezingen mogen stemmen? Iedereen die zich voor de wijk interesseert? Ondernemers? Minderjarigen? Illegalen?

Tijdens de eerste dag van de AESOP conferentie van 2017 Lissabon, passeerden veel participatieprojecten de revue. Pilots op scholen, universiteiten, buurtwetten. De weging van de uitkomsten zit vaak ‘in the eye of the beholder’. De optimist stelt vast dat met een paar gerichte stappen, bewoners actief willen meedoen in de ontwikkeling van hun buurt. De pessimist concludeert dat dat alleen waar is voor gezinnen die een (vrij) hoog inkomen genieten, en zich snel tot professional of semi-professional kunnen ontwikkelen.

(meer…)