Metabolic overziet de ruimtelijke ontwikkelingen in De Ceuvel en Sportpark de Melkweg, en verschaft hiermee entree tot burgergeinitieerde (tijdelijke) stedelijke ontwikkeling van woon- en bedrijfslocaties met urban farming en circulariteit als voornaamste drijfveren.

Operating spatial developments in De Ceuvel and Sportpark de Melkweg, Metabolic gives access to citizen-initiated (temporary) urban development of residential and office locations with urban farming and circularity as main drivers.

marijn-engels-de-ceuvel-03