De tijdelijke urban farm bij de VU Universiteit campus huisvest moestuinen voor studenten, personeel en de voedselbank en een mushroom grower

This temporary urban farm at the VU University campus hosts vegetable gardens for students and staff and the food bank, and a mushroom grower.