Dit voormalige pakhuis en tramremise gebied in Amsterdam-Zuid wordt gezien als een potentiële locatie voor nieuwe ontwikkeling, met veel verschillende belanghebbenden. Het land is bezit van de stad, maar private actoren zijn proactief betrokken bij de potentiële ontwikkeling.

This former warehouse and tram remise area in Amsterdam-South is seen as a potential new development location. Although the land is owned by the city, private actors are pro-actively involved in the potential development. Many interests co-exist.

Untitled-23