Een voormalig industrieel gebied ten westen van de binnenstad. De huidige coalitie (bestaande uit marktactoren) bereidt een stapsgewijze ontwikkeling voor. De stad zal investeren in de basisinfrastructuur. Delen van het terrein worden gebruikt voor een pop-uprestaurant, hotel, werkruimtes en recreatie.

Former industrial area west of inner city. Winning a competition organised by the city, the current coalition (market actors) are now preparing for piecemeal development with investment from the city for basic infrastructure. Parts of terrain in use as pop-up restaurant, hotel, working spaces and Leisure functions.

PageImage-509495-3619823-DSC_6523.jpg