Voor beide initiatieven geldt dat burgers worden gesteund door de stad. In Toentje, dat op korte termijn zal uitbreiden naar een varkensboerderij en café, speelt de voedselbank een rol. Tuin in de Stad heeft een educatieve rol en bezoekers kunnen producten kopen en zelf plukken. Ook steunt het gerelateerde lokale initiatieven zoals een free food cafe. Beide initiatieven bevinden zich op (nu nog) onbebouwde parcelen (van de woningcorporatie respectievelijk gemeente). Tuin in de Stad heeft momenteel een conflict met de stad vanwege plannen om woningen op de plek te bouwen.

In both initiative citizens are supported by the city. In Toentje, the food bank plays a role and it will expand to a pig farm/cafe soon. Tuin in de Stad has an educational role and visitors can purchase/pluck produce. It supports related local initiatives – free food cafe. Both initiatives are situated on as yet un-built parcels (from the housing corporation and municipality respectively). Tuin in de Stad currently is in conflict with city due to the city’s plans to build residences on the site.

IMG_2924