U kunt zich nu aanmelden voor de pilot workshops: “De (on)bewuste burger en ambtenaar” en “Een (on)gelijk speelveld”

R-LINK nodigt u van harte uit voor de online pilots voor twee workshops: “De (on)bewuste burger en ambtenaar” en “Een (on)gelijk speelveld” op donderdag 22 oktober.  Hieronder vindt u een omschrijving van het programma. U kunt zich aanmelden via onderstaande knop. U kunt zich aanmelden tot dinsdag 13 oktober. Wees er Lees meer…

SPREEK IN OVER INSPRAAK IN DE G-BUURT !

Steeds vaker vraagt de gemeente aan bewoners en organisaties om mee te denken over plannen en maatregelen. Wat vindt de buurt bijvoorbeeld van een nieuwbouwwijk, de inrichting van een plein, het aantal parkeerplaatsen of de komst van een asielzoekerscentrum? Soms is het goed om een stap terug te zetten en de vraag te stellen: ‘Wat vindt de buurt eigenlijk van de manier waarop ze
gevraagd wordt om mee te denken?’

Meld je aan via deze link of mail naar: G-buurt@tertium.nl

(meer…)

R-LINK in Venetië

In het zonovergoten Venetië dwaalde een kleine delegatie van het consortium door de smalle straten en over de vele bruggen. Venetië, met het bekende historische centrum en de vele kanalen, is een toeristische trekpleister bij uitstek. Maar de reden van ons bezoek aan de stad in het noordoosten van Italië was een andere: afgelopen maand vond daar de jaarlijkse conferentie van AESOP (Association of European Schools of Planning) plaats. Geen verkeerde locatie om te luisteren naar theoretische verdiepingen, methodologische vormen en empirisch materiaal van tal van planologen.

Een Linkse Lente in New York

New York staat bekend als een van de meest progressieve steden van de VS. Het is een smeltkroes van culturen, ground zero voor de homo beweging en Alexandria Ocasio-Cortez woont er. Ook het planningssyteem lijkt erg progressief. Over elke bestemmingsplanwijziging wordt gestemd in community boards. Deze community boards bestaan uit bewoners die een belangrijke rol hebben in de buurt (denk aan ondernemers, afgevaardigden van de kerk of activitsten). De burgermeester stelt een planning commission aan die uiteindelijk elke bestemmingsplanwijziging moet goedkeuren.  Daarnaast kondigde de burgermeester aan om 200.000 nieuwe betaalbare woningen te bouwen.

(meer…)

Kruisbestuiving van ideeën tijdens bijzonder bewonersdiner Marine-terrein

Op 20 mei vond er tijdens het internationale R-LINK symposium op het Marineterrein in Amsterdam een bijzonder diner plaats in de Commandantswoning. Bewoners, ondernemers en wetenschapper gingen met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen op het Marine-terrein. Door het koppelen van mensen die elkaar anders niet zo snel zouden spreken, konden er aan tafel interessante nieuwe inzichten zouden ontstaan.

(meer…)

Sociaal leren en de Minhocão in São Paulo: het potentieel van een ‘Braziliaanse telenovela’ voor het versterken of juist doorbreken van bestaande aannames

R-LINK-promovenda Kim Carlotta von Schönfeld is van februari tot en met april 2019 voor haar promotieonderzoek naar São Paulo (Brazilië) gereisd. Kim heeft specifiek gekeken naar sociale leerprocessen in de recente planningsontwikkelingen omtrent de Minhocão: een project dat al decennia omstreden is.

Twee kersverse R-LINK-publicaties: Sociaal leren in co-creatieve planning

R-LINK-promovenda Kim C. v. Schönfeld heeft, in nauwe samenwerking met haar begeleiders, twee artikelen uitgebracht over het onderwerp van sociaal leren in co-creatieve planningsprocessen. Binnen de beleidsmythe luidt dat, als we mensen via burgerinitiatieven maar bij elkaar laten komen, ze door sociaal te leren het initiatief meteen tot een succes maken. Sociaal leren is dus een zekere hype geworden in de planologie – in Nederland maar ook in veel andere landen. 

(meer…)

Aankondiging: 7 maart forum voor opschaling van stedelijke experimenten

Op donderdag 7 maart vindt het Forum voor opschaling van stedelijke experimenten plaats in Utrecht. Bent u een gemeentelijke of academische professional en bent u betrokken bij experimenten op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke inrichting, energietransitie, smart city, luchtkwaliteit of aanverwante thema’s? Dan is het forum voor u dé gelegenheid om te leren en ervaringen uit te wisselen!

(meer…)