Beschrijving

Wat zijn community-linked incremental urban developments (CLIUDs) en wat voor rol spelen ze in stedelijke ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland en elders?

Bij dit deelproject is onderzoek gedaan naar CLIUDS in allerlei variaties en typologieën. Hiervoor is een theoretisch kader opgesteld en zijn zowel Nederlandse als buitenlandse casussen onderzocht. De casussen zijn onderzocht volgens een vast protocol dat tot stand is gekomen met inbreng van zowel praktijkpartners als onderzoekers. De resultaten van de casussen zijn verzamelend in een gezamenlijke database. Aan de hand van de casussen is de theorie over CLIUDS getoetst aan de praktijk. Uit het onderzoek blijkt dat vaak sprake is van ingebouwde barrières die burgers zonder politieke vaardigheden belemmeren tijdens het participatieproces. Daarnaast is inzicht gekregen in dilemma’s die spelen bij CLIUDS.  Zo vereist het participatieproces veel tijd en voorinvestering, maar is het niet altijd helder wie hier de risico’s voor dragen. Daarnaast bestaat het gevaar dat men overmatig aandacht besteedt aan het vormgeven van het participatieproces en daarbij het maatschappelijke doel van het project uit het oog verliest.

Onderzoekers
 • Leonie Janssen-Jansen
 • Wendy Tan
 • Arend Jonkman
 • Mustafa Hasanov
 • Jan Willem Duyvendak
 • Menno van der Veen
 • Karin Christoff
 • Fabi van Berkel
Publicaties
 • De Nijs, K., Levelt, M., & Majoor, S. (2020). Open Stad, Werken aan duurzame, democratische steden. Amsterdam/Den Haag: R-LINK/ Platform31
 • Hidayati, I., Yamu, C., Tan, W. G. Z., & Holzhacker, R. (2018). Planning in the Hope for Mobility Disadvantaged: Space Syntax Approach to Address  Accessibility-Mobility Challenges in Jakarta and Kuala Lumpur. Paper presented at AESOP 2018 conference, Gothenburg, Sweden.
 • Levelt, M., van Berkel, F., & Janssen-Jansen, L. (2018). Legitimizing self-interests in informal planning? How changing power  structures challenge legitimacy in new approaches to urban development.  Toentje in Groningen (the Netherlands). Presented at AESOP 2018 conference, Gothenburg, Sweden.
 • Tan, W. G. Z. (2018). De kunst van het loslaten: Onderzoek naar nieuwe partnerschap tussen overheid, markt en burgers. Ruimte en Wonen – Inclusieve Stad. 2018 (3). pp. 38-47. Available at: https://www.ruimteenwonen.nl/de-kunst-van-het-loslaten
 • Tan, W. G. Z., & Niekerk, F. (2018). Scaling Arnstein’s Ladder: Community Participation in Mobility and Transport Planning Education. Presented at AESOP 2018 conference, Gothenburg,  Sweden.
 • Tan, W. G. Z., Stapper, E.W.M., & Levelt, M. (2019). Ladder op, ladder af: 50 jaar participatie. Rooilijn, 52 (3), pp. 160-167.
R-LINK Nieuws

 • R-LINK Workshop 13 & 14, 10 jan 2019. (vijf per keer)
 • Een Linkse Lente in New York.
 • R-LINK in Venetië.
 • Kruisbestuiving van ideeën tijdens bijzonder bewonersdiner Marineterrein.
 • SPREEK IN OVER INSPRAAK IN DE G-BUURT!
 • Twee kersverse R-LINK-publicaties: Sociaal leren in co-creatieve planning.
 • Sociaal leren en de Minhocão in São Paulo: het potentieel van een ‘Braziliaanse telenovela’ voor het versterken of juist doorbreken van bestaande aannames.
 • Wijkparticipatie? Eerst de buurt, dan de stedenbouwkundigen.
 • ‘Politici en media, help bij burgerideeën.’
 • Workshop 14 @ Pakhuis de Zwijger op 19 december.
 • Workshop 13 @ Groningen op 19 december.
 • Make Bottom-up Funky!
 • R-LINK in Ruimte + Wonen: de kunst van het loslaten.
 • Urban Management Congres 2018.
 • Workshop #12 Openbare hoorzitting over participatie in de K-Buurt.
 • Participeren in 1104.
 • Workshop #11 Gooisekant Energieneutraal.
 • Workshop #10 Speeddate tussen consultants en wetenschappers.
 • Hoorzitting burgerparticipatie K-Buurt.
 • Openbare evaluatie van de participatie in K-buurt.
 • Wrap up R-LINK AESOP 2018.
 • R-LINK won a joint research grant with University of Copenhagen.
 • Computers WUR krijgen tweede leven in R-LINK case ‘Hart voor de K-buurt’.