Beschrijving

Hoe spelen contracten (formeel en informeel) een rol bij de opstart en het behouden van CLIUDs in ruimtelijke ontwikkelingen. Welke participatienormen zijn hier van toepassing?

In dit deelproject is onderzocht welke afspraken worden gemaakt met gemeenschappen en belangenbehartigers in CLIUDS. Worden deze afspraken geformaliseerd in een overeenkomst of hebben zij eerder een informeel karakter in de vorm van toezeggingen en beloftes. Deze vragen zijn onderzocht aan de hand van een vergelijking tussen internationale casussen. Het doel hiervan  was om een model en aanpak te ontwikkelen die belangenbehartigers en gemeenschappen kunnen gebruiken om hun afspraken vast te leggen in een overeenkomst met publieke en private partijen. Een belangrijk resultaat van dit deelproject is de samenstelling van 10 participatienormen. Ook is het volgens de onderzoekers belangrijk dat er kritisch gekeken wordt naar de rol van derde partijen, zoals consultants als intermediair, in burgerinitiatieven en participatieprocessen.

Onderzoekers
  • Jan Willem Duyvendak
  • Leonie Janssen-Jansen
  • Menno van der Veen
  • Michiel Stapper
Publicaties
  • Van der Veen, M. (2019). Tien participatienormen. Een contractuele methode voor participatieprocessen. PlanDag 2019, Turnhout, The Netherlands.
  • Stapper, E.W.M., van der Veen, M., Janssen-Jansen, L. (2019). Consultants as intermediaries, their perceptions on citizen involvement in urban development. Environment and planning C: Politics and Space, 38, (1), pp. 60-78.
  • Van der Veen, M. (2018). 10 Participation Norms. ACSP Conference, Buffalo, United States.
  • Van der Veen, M. (2018). Wijkparticipatie? Eerst de buurt dan de stedenbouwkundigen. Gebiedsonwikkeling.nu. Available at: https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/wijkparticipatie-eerst-de-buurt-dan-de-stedenbouwkundigen/
  • Van der Veen, M. (2018). Politici en Media, help bij burger ideeën. Het Parool.

R-LINK Nieuws