Beschrijving

Welke (niet-traditionele) actoren en stakeholders in welke samenstelling ontstaan en veranderen in CLIUDs processen en hoe werken de leerprocessen onderling en wat is de invloed daarvan op ruimtelijke innovaties?

In dit deelproject is onderzoek gedaan naar de rol van sociale innovatie en sociale leerprocessen in co-creatieve planprocessen tussen overheden, marktpartijen en burgers.  Dit project onderzocht hoe informatie, kennis, vaardigheden en sociale netwerken wel of niet worden gedeeld in en door deze groepen. Ook is de relatie tussen sociaal leren en sociale innovatie bestudeerd en is onderzocht welke type actoren (individuen) en bijbehorende capaciteiten (zelfredzaamheid, waarden en normen) kenmerkend en doorslaggevend zijn binnen co-creatieve planprocessen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een aantal casussen. De resultaten van het onderzoek dragen bij aan een beter begrip van de processen van co-creatie en planning met een innovatieve inbreng. Een belangrijk inzicht is dat de hype van sociaal leren en innovatie juist kan leiden tot een verminderde kennisontwikkeling. Om dit te voorkomen dienen sociale leerprocessen goed gefaciliteerd te worden. De vraag is echter wie deze rol vervult. Ook toonde het onderzoek het risico dat participanten terugvallen op oude en soms negatieve stereotypen en daardoor minder open staan voor nieuwe ideeën.

Onderzoekers
 • ir. Wendy Tan
 • dr. Leonie Janssen-Jansen
 • dr. ir. Arthur Mol
 • Carina Wiekens
 • Kim von Schönfeld, MSc
 • (em) dr. W.G.M. Salet
 • dr. ir. Arthur Mol
Publicaties
 • De Nijs, K., Levelt, M., & Majoor, S. (2020). Open Stad, Werken aan duurzame, democratische steden. Amsterdam/Den Haag: R-LINK/ Platform31
 • Hidayati, I, Yamu, C., & Tan, W. G. Z. (2019). The emergence of mobility inequality in Greater Jakarta, Indonesia: A socio-spatial analysis of path dependencies in transport-land use policies. Sustainability, 11 (18), 5115.
 • Tan, W. G. Z. (2018). De kunst van het loslaten: Onderzoek naar nieuwe partnerschap tussen overheid, markt en burgers. Ruimte en Wonen – Inclusieve Stad. 2018 (3). pp. 38-47. Available at: https://www.ruimteenwonen.nl/de-kunst-van-het-loslaten
 • Tan, W. G. Z. (2019). The Missing Link: Sustainable Mobility for Sustainable Cities and Communities. In R. Holzhacker, & D. Agussalim (Eds.), Sustainable Development Goals in Southeast Asia and ASEAN. Bril, Singapore.
 • Tan, W. G. Z., Stapper, E.W.M., & Levelt, M. (2019). Ladder op, ladder af: 50 jaar participatie. Rooilijn, 52 (3), pp. 160-167.
 • Van Karnenbeek, L., & Tan, W. G. Z. (2019). Het stedelijk laboratorium als lege huls? Het gevaar van het verzuimen van wetsnormen in een ‘experiment’. PlanDag 2019, Turnhout, The Netherlands.
 • Von Schönfeld, K.C. (2019). Social learning in contested urban planning: the case of the Minhocão, São Paulo. AESOP Conference 2019, Venice, Italy.
 • Von Schönfeld, K.C. (2019). Sociaal leren in participatieve planning. Rooilijn, 52 (3), pp. 208-215.
 • Von Schönfeld, K.C., & Tan, W.G.Z. (2019). Meer met Mate: Co-creatie en leren. PlanDag 2019, Turnhout, The Netherlands.
 • Von Schönfeld, K.C., Tan, W. G. Z., Wiekens, C., & Janssen-Jansen, L. (2019). Unpacking social learning in planning: who learns what from whom? Urban Research & Practice, 2019, pp. 1-23.
 • Von Schönfeld, K.C., Tan, W. G. Z., Wiekens, C., Salet, W., & Janssen-Jansen, L. (2019). Social learning as an analytical lens for co-creative planning. European Planning Studies, 27 (7), pp. 1291-1313.
 • Von Schönfeld, K.C., & Tan, W. G. Z. (2019). Re-evaluating the power of social learning and social innovation: an application to transport. Transportation Research Procedia, 41, pp. 184-186.
R-LINK Nieuws