Beschrijving

Welke handelingsperspectieven zijn van toepassing om CLIUDs te activeren? Hoe kunnen ze gefaciliteerd worden binnen huidige beleidskaders?

Dit deelproject richt zich op hoe CLIUDS kunnen worden geactiveerd en gestimuleerd. Welke handelingsperspectieven zijn van toepassing om CLIUDs te activeren? Hoe kunnen ze gefaciliteerd worden binnen huidige beleidskaders? Het deelproject zal zich ook richten op het samenvoegen en integreren van alle onderzoeksresultaten en zorg dragen voor de spreiding hiervan. Een belangrijk inzicht uit dit deelproject is dat het informatie over CLIUDS slecht toegankelijk is voor participanten. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of de betrokkenen van CLIUDS ook de belanghebbenden voor het gebied zijn.

Onderzoekers
 • Leonie Janssen-Jansen
 • Wendy Tan
 • Arend Jonkman
 • Menno van der Veen
 • Melika Levelt
 • Fabi van Berkel
 • Stan Majoor
 • Karin de Nijs
 • Annemiek Rijckenberg
 • Mustafa Hasanov
Publicaties
 • De Nijs, K., Levelt, M., & Majoor, S. (2020). Open Stad, Werken aan duurzame, democratische steden. Amsterdam/Den Haag: R-LINK/ Platform31
 • Hidayati, I., Yamu, C., Tan, W. G. Z. and Holzhacker, R. Planning in the Hope for Mobility Disadvantaged: Space Syntax Approach to AddressAccessibility-Mobility Challenges in Jakarta and Kuala Lumpur, Presentedon 12th July 2018 at AESOP 2018: Making Space for Hope, Gothenburg,Sweden.
 • Levelt, M. (2019). Mythe? Rooilijn, 52(3), pp.155.
 • Levelt, M., & De Nijs, K. (2019). Sleutels voor incrementeel ontwikkelen. Rooilijn, 52 (3), pp. 168-179
 • Levelt, M. (2018). Enhancing legitimacy of a citizen-initiative for urban green and food by reflection on perspectives. The case of Toentje in the city of Groningen (the Netherlands), New Planning Spaces, University of Liverpool, 20th June 2018 (invited speaker)
 • Levelt, M., van Berkel, F., Janssen-Jansen, L. (2018). Legitimizing self-interests in informal planning? How changing power structures challenge legitimacy in new approaches to urban development. Toentje in Groningen (the Netherlands). Presented at the AESOP annual conference 2018, Aesop Annual conference, Gothenburg, 10-14 July 2018
 • Nieland, E., Meijer, R., Jonkman, A., & Hartmann, T. (2019). Grond voor wonen – versnellen, verdichten, verduurzamen. Rooilijn, 49 (1), pp. 58-63.
 • Tan, W. G. Z. and Niekerk, F. Scaling Arnstein’s Ladder: CommunityParticipation in Mobility and Transport Planning Education, Presented on12th July 2018 at AESOP 2018: Making Space for Hope, Gothenburg,Sweden. Available at:http://www.trippus.se/eventus/userfiles/101941.pdf
 • Tan, W. G. Z. (2018) De kunst van het loslaten: Onderzoek naar nieuwe partnerschap tussen overheid, markt en burgers. Ruimte en Wonen – Inclusieve Stad. 2018 (3). pp. 38-47. Available via: https://www.ruimteenwonen.nl/de-kunst-van-het-loslaten
 • Tan, W. G. Z., Stapper, E.W.M., & Levelt, M. (2019). Ladder op, ladder af: 50 jaar participatie. Rooilijn, 52 (3), pp. 160-167.
 • van Berkel, F. (2018). Reviewing the legitimacy of bottom-up informal planning: Looking at governance networks through the lens of ‘credibility’. AESOP 2018, YA Congres, Utrecht, the Netherlands.
R-LINK Nieuws