Beschrijving

Hoe is legitimatie binnen CLIUDs vastgesteld? Welke businessmodellen spelen hier een rol in?

In dit deelproject is onderzocht hoe de communicatie tussen initiatiefnemers, overheid, burgers en markt rond kleinschalige (tijdelijke) initiatieven van burgers of bedrijven kan worden versterkt, zodat de besluitvorming rond deze initiatieven transparanter en beter navolgbaar wordt voor alle betrokken partijen. Daarnaast heeft dit deelproject zich (samen met deelproject 1) gericht op het ontwikkelen van een case-protocol voor dataverzameling in het gehele R-LINK-project. Het resultaat hiervan zijn bondige case-rapporten waarmee praktijkpartners snel inzicht kunnen krijgen in de best-practices en leerpunten van alle bij R-LINK betrokken projecten. Een belangrijk inzicht van dit deelproject is dat gebiedsopgaven vertaald dienen te worden naar heldere en bindende normen om de maatschappelijke doelen van CLIUDs te behalen. Het door ons ontwikkelde omgevingscanvas biedt ondersteuning bij het maken van deze vertaalslag.

Onderzoekers
 • Melika Levelt
 • Fabi van Berkel
 • Stan Majoor
 • Karin de Nijs
 • Dolly Loomans
Publicaties

  • De Nijs, K., Levelt, M., & Majoor, S. (2020). Open Stad, Werken aan duurzame, democratische steden. Amsterdam/Den Haag: R-LINK/ Platform31
  • Levelt, M., & de Nijs, K. (2019). Incrementeel ontwikkelen. Van tijdelijk experiment naar nieuw planning paradigma? PlanDag 2019, Turnhout, The Netherlands.
  • Levelt, M. (2019). Mythe?, Redactioneel voor Rooilijn 52(3), p. 155.
  • Levelt, M. (2020). Het Omgevingscanvas, een hulpmiddel voor ambtenaren, ondernemers en burger bij het maken, verrijken en verantwoorden van ruimtelijke plannen. Amsterdam: HvA Kenniscentrum Techniek.
  • Levelt, M., & de Nijs, K. (2019). Sleutels voor incrementeel ontwikkelen. Rooilijn, 52 (3), pp. 168-179.
  • Levelt, M., & van Berkel, F. (2018). Naar nieuwe vormen van waardecreatie in Toentje: Kansen en bedreigingen bij het verbreden van het business model. Amsterdam: HvA Kenniscentrum Techniek.
  • Tan, W. G. Z., Stapper, E.W.M., & Levelt, M. (2019). Ladder op, ladder af: 50 jaar participatie. Rooilijn, 52 (3), pp. 160-167.
  • Van Berkel, F., & Levelt, M. (2018). De ontwikkeling van de Polderheuvel 2008-2017: Balanceren tussen top-down en bottom-up belangen en visies. Amsterdam: HvA Kenniscentrum Techniek.