Beschrijving

Welke factoren dragen bij aan het succes van lokale duurzame initiatieven op het gebied van energietransitie en hoe kunnen deze beïnvloed worden? 

In de afgelopen jaren is er een opmars gaande van lokale duurzame initiatieven. Dit deelproject is gericht op het identificeren van factoren die bijdragen aan het succes van deze duurzame initiatieven op het gebied van energietransitie. Ook is onderzocht hoe deze ‘succesfactoren’ beïnvloed kunnen worden om het succes van lokale initiatieven te vergroten. Het onderzoek heeft gebruik gemaakt van sociaal-psychologische experimenten in de praktijk, gericht op de initiatieven zelf (initiatiefnemers en deelnemers), het sociaal netwerk waarin het initiatief geborgen is en de samenwerking met lokale overheden. De onderzoeksresultaten dienen handelingsperspectief te bieden voor lokale overheden en maatschappelijke organisaties die de lokale energietransitie willen bevorderen. Een belangrijk inzicht is dat succesvolle initiatieven gebruik weten te maken van een netwerk waarbinnen kennis en ervaringen worden gedeeld om zo van elkaar te leren.

Onderzoekers
  • Leonie Janssen-Jansen
  • Carina Wiekens
  • Lynette Germes
  • Willem Salet
Publicaties
  • Wiekens, C.J. (2019). Duurzaam Gedrag. Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op 24 januari 2019. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Available at: https://research.hanze.nl/ws/portalfiles/portal/25839185/Lectorale_Rede_boekje_Carina_Wiekens.pdf
  • Wiekens, C.J., & Germes, L.A.M.H. (2019). Een gedecentraliseerde energietransitie. Rooilijn, 52 (3).
  • Germes, L.A.M.H., & Wiekens, C.J. (2018). Het vergroten van het succes van Buurkracht: Een studie naar het effect van 5 gedragsinterventies om de verspreiding van lokale initiatieven en energiebesparing te bevorderen. Kenniscentrum Energie, Hanzehogeschool Groningen.
R-LINK Nieuws