PUBLICATIES

 • De Nijs, K., Levelt, M., & Majoor, S. (2020). Open Stad, Werken aan duurzame, democratische steden. Amsterdam/Den Haag: R-LINK/ Platform31
 • Germes, L.A.M.H., & Wiekens, C.J. (2018). Het vergroten van het succes van Buurkracht: Een studie naar het effect van 5 gedragsinterventies om de verspreiding van lokale initiatieven en energiebesparing te bevorderen. Kenniscentrum Energie, Hanzehogeschool Groningen.
 • Hidayati, I, Yamu, C., & Tan, W. G. Z. (2019). The emergence of mobility inequality in Greater Jakarta, Indonesia: A socio-spatial analysis of path dependencies in transport-land use policies. Sustainability, 11 (18), 5115.
 • Hidayati, I., Yamu, C., Tan, W. G. Z., & Holzhacker, R. (2018). Planning in the Hope for Mobility Disadvantaged: Space Syntax Approach to Address Accessibility-Mobility Challenges in Jakarta and Kuala Lumpur. Paper presented at AESOP 2018 conference, Gothenburg, Sweden.
 • Levelt, M., & de Nijs, K. (2019). Incrementeel ontwikkelen. Van tijdelijk experiment naar nieuw planning paradigma? PlanDag 2019, Turnhout, The Netherlands.
 • Levelt, M. (2019). Mythe?, Redactioneel voor Rooilijn 52(3), p. 155.
 • Levelt, M. (2020). Het Omgevingscanvas, een hulpmiddel voor ambtenaren, ondernemers en burger bij het maken, verrijken en verantwoorden van ruimtelijke plannen. Amsterdam: HvA Kenniscentrum Techniek.
 • Levelt, M., & de Nijs, K. (2019). Sleutels voor incrementeel ontwikkelen. Rooilijn, 52 (3), pp. 168-179
 • Levelt, M., & van Berkel, F. (2018). Naar nieuwe vormen van waardecreatie in Toentje: Kansen en bedreigingen bij het verbreden van het business model. Amsterdam: HvA Kenniscentrum Techniek.
 • Levelt, M., van Berkel, F., & Janssen-Jansen, L. (2018). Legitimizing self-interests in informal planning? How changing power structures challenge legitimacy in new approaches to urban development.  Toentje in Groningen (the Netherlands). Presented at AESOP 2018 conference, Gothenburg, Sweden.
 • Stapper, E.W.M. (2019). Wie wint met de Omgevingswet. Agora, 2019 (2), pp. 11-12
 • Stapper, E.W.M., & de Olde ,C. (2019). Sterke verhalen voor Omgevingsbeleid: een interview met Emiel Reiding en René van der Lecq. Agora, 2019 (2), pp. 12 – 16.
 • Stapper, E.W.M., van der Veen, M., Janssen-Jansen, L. (2019). Consultants as intermediaries, their perceptions on citizen involvement in urban development. Environment and planning C: Politics and Space, 38, (1), pp. 60-78.
 • Tan, W. G. Z. (2018). De kunst van het loslaten: Onderzoek naar nieuwe partnerschap tussen overheid, markt en burgers. Ruimte en Wonen – Inclusieve Stad. 2018 (3). pp. 38-47. Available at: https://www.ruimteenwonen.nl/de-kunst-van-het-loslaten
 • Tan, W. G. Z. (2019). The Missing Link: Sustainable Mobility for Sustainable Cities and Communities. In R. Holzhacker, & D. Agussalim (Eds.), Sustainable Development Goals in Southeast Asia and ASEAN. Bril, Singapore.
 • Tan, W. G. Z., & Niekerk, F. (2018). Scaling Arnstein’s Ladder: Community Participation in Mobility and Transport Planning Education. Presented at AESOP 2018 conference, Gothenburg, Available at: http://www.trippus.se/eventus/userfiles/101941.pdf 
 • Tan, W. G. Z., Stapper, E.W.M., & Levelt, M. (2019). Ladder op, ladder af: 50 jaar participatie. Rooilijn, 52 (3), pp. 160-167.
 • Van Berkel, F., & Levelt, M. (2018). De ontwikkeling van de Polderheuvel 2008-2017: Balanceren tussen top-down en bottom-up belangen en visies. Amsterdam: HvA Kenniscentrum Techniek.
 • Van der Veen, M. (2019). Tien participatienormen. Een contractuele methode voor participatieprocessen. PlanDag 2019, Turnhout, The Netherlands.
 • Van der Veen, M. (2018). 10 Participation Norms. ACSP Conference, Buffalo, United States.
 • Van der Veen, M. (2018, December 11). Wijkparticipatie? Eerst de buurt dan de stedenbouwkundigen. Gebiedsonwikkeling.nu. Available at: https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/wijkparticipatie-eerst-de-buurt-dan-de-stedenbouwkundigen/
 • Van der Veen, M. (2018, December 19). Politici en Media, help bij burger ideeën. Het Parool.
 • Van Karnenbeek, L. (2018). Oosterwold and public spaces. Presented at Young AESOP 2018 conference, Groningen, The Netherlands.
 • Van Karnenbeek, L. (2018). The ‘public’ in wastewater management in Oosterwold. Presented at AESOP 2018 conference, Gothenburg, Sweden.
 • Van Karnenbeek, L., & Janssen-Jansen, L. (2018). Playing by the rules? Analysing incremental urban developments. Land Use Policy, 72, pp. 402-409.
 • Van Karnenbeek, L., & Tan, W. G. Z. (2019). Het stedelijk laboratorium als lege huls? Het gevaar van het verzuimen van wetsnormen in een ‘experiment’. PlanDag 2019, Turnhout, The Netherlands..
 • Von Schönfeld, K.C. (2019). Sociaal leren in participatieve planning. Rooilijn, 52 (3), pp. 208-215.
 • Von Schönfeld, K.C. (2019). Social learning in contested urban planning: the case of the Minhocão, São Paulo. AESOP Conference 2019, Venice, Italy.
 • Von Schönfeld, K.C., & Tan, W.G.Z. (2019). Meer met Mate: Co-creatie en leren. PlanDag 2019, Turnhout, The Netherlands.
 • Von Schönfeld, K.C., & Tan, W. G. Z. (2019). Re-evaluating the power of social learning and social innovation: an application to transport. Transportation Research Procedia, 41, pp. 184-186.
 • Von Schönfeld, K.C., & Tan, W.G.Z. (2019). Meer met Mate: Co-creatie en leren. PlanDag 2019, Turnhout, The Netherlands.
 • Von Schönfeld, K.C., Tan, W. G. Z., Wiekens, C., & Janssen-Jansen, L. (2019). Unpacking social learning in planning: who learns what from whom? Urban Research & Practice, 2019, pp. 1-23.
 • Von Schönfeld, K.C., Tan, W. G. Z., Wiekens, C., Salet, W., & Janssen-Jansen, L. (2019). Social learning as an analytical lens for co-creative planning. European Planning Studies, 27 (7), pp. 1291-1313.
 • Wiekens, C.J. (2019). Duurzaam Gedrag. Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op 24 januari 2019. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Available at: https://research.hanze.nl/ws/portalfiles/portal/25839185/Lectorale_Rede_boekje_Carina_Wiekens.pdf
 • Wiekens, C.J., & Germes, L.A.M.H. (2019). Een gedecentraliseerde energietransitie. Rooilijn, 52 (3).

U kunt nu ook via Research Gate ons project volgen. Alle publicaties van het project zijn zichtbaar op deze site en vaak ook te downloaden. Wanneer publicaties niet vrij beschikbaar zijn, kunt u via Research Gate eenvoudig een onderzoeker persoonlijk om het stuk vragen. Ook is het vanaf de R-LINK-pagina op Research Gate eenvoudig doorklikken naar de verschillende persoonlijke pagina’s van de onderzoekers die in R-LINK SURF samenwerken. Zo komt u snel te weten waar deze onderzoekers nog meer mee bezig zijn!