Conceptualiseren van Community-Linked incrementele ontwikkelingsstrategieën
 • Dream team seminars (5-3-2019; 2-4-2019; 28-5-2019; 19-11-2019)
 • LUP/LAR Research Forum (19-3-2019; 16-4-2019; 21-5-2019; 18-6-2019; 10-9-2019; 15-10-2019; 17-12-2019)
 • R-LINK book seminar (8-5-2019; 13-5-2019; 19/20-5-2019)
 • Presentatie onderzoek bij Universite Lyon II
 • Presentatie onderzoek tijdens AESOP Venice
 • Voorzitten roundtable instituties AESOP Venice
 • Presentatie onderzoek tijdens Plandag Turnhout
 • Presentatie onderzoek tijdens R-LINK book seminar in Amsterdam
 • Janssen-Jansen, L. & Tan, W (2018) Co-creatie met CLIUDs, Presentatie R-LINK voor VerDuS/SURF Academy, 14 februari 2018.
 • Levelt, M. (2018) Enhancing legitimacy of a citizen-initiative for urban green and food by reflection on perspectives. The case of Toentje in the city of Groningen (the Netherlands), New Planning Spaces, University of Liverpool, 20th June 2018 (invited speaker)
 • Levelt, M. (2018) Dilemma’s met living labs, presentatie VerDuS Congres, Amersfoort, 29 november 2018
 • Levelt, M. (2018) Resultaten en beleidsrelevantie, Presentatie R-LINK voor Raad van Toezicht VerDuS, Den Haag, 4 december 2018
 • Verdus-SURF congres 14 februari 2018: R-LINK project overzicht
 • Verdus-SURF congres 14 februari 2018: Pitch en discussie over kritische onderzoeksresultaten en de relatie met projectpartners
 • R-LINK Deep-think Seminar Utrecht 27 februari 2018, met genodigde António Ferreira
 • VerDuS intervisie bijeenkomst, 6 maart 2018
 • LAR-LUP Research forum, 13 maart 2018
 • AESOP Conferentie 2018, Gothenburg, 10-14 juli 2018
 • R-LINK workshops 10 en 11 op 6 september 2018
 • R-LINK Participatie-workshop (#12) Amsterdam Zuidoost 8 september 2018
 • Casus rapport werksessie, 1 oktober 2018
 • R-LINK Deep-think Seminar Wageningen 11 oktober 2018, met genodigde David Coyles
 • R-LINK onderzoeksmeeting bij AMS (Advanced Metropolitan Solutions Instituut Amsterdam) op 12 oktober 2018, met genodigden David Coyles en Greg Lloyd
 • R-LINK Workshop Copenhagen, 7-9 november 2018
 • Verdus-SURF congres 29 november in Amersfoort
 • Omgevingswet leesclub bijeenkomst Universiteit van Amsterdam, 30 november 2018
 • R-LINK workshops 13 (Groningen) en 14 (Oosterwold en Amsterdam), 19 december 2018
Optimaliseren van strategische planning en CLIUDs
 • 10 participatienormen, Plandag Turnhout, 22 mei 2020
 • Presentatie: ‘Contracting with citizens’ Urban Affairs Conference, LA, 25 april 2019
 • Presentatie: ‘Paper walls: contracts, consultants and community development’ 22 mei 2020 New York University
 • Panel”Rotten urbanism” RC 21 Conference, New Delhi
 • Presenatie: ‘Contracting with citizens’ 18 november 2019 Universiteit van Amsterdam
 • Presentatie ‘Do contracts have politics? The ontology of contracts in the age of participation’ 2 december 2019 Universiteit van Amsterdam
 • Dream team seminars (6-2-2018; 13-3-2018; 24-4-2018; 5-6-2018; 8-6-2018; 11-10-2018; 4-12-2018)
 • LUP/LAR Research Forum (13-3-2018; 10-4-2018; 8-5-2018; 12-6-2018; 18-12-2018)
 • AISSR Advanced Social Theory Course, 2018
 • Seminar ZO!City (19 april 2018)
 • Seminar Omgevingswet (12 juni 2018)
 • Science & Cocktails Lezing Robbert Dijkgraaf (3 september 2018)
 • Science & Cocktails Lezing Charlotte Hemelrijk (20 november 2018)
  • Actieve deelname aan Surf Seminar (14 februari 2018)
  • Young AESOP Groningen (26 maart t/m 29 maart 2018)
  • AESOP Conference Gothenburg (9 juli t/m 14 juli 2018)
  • Congres Co-creation Copenhagen (7 november t/m 9 november 2018)
  • Pitch Wageningen ESG (20 september 2018)
  • Congres Ruimte voor Wonen (27 november 2018)
  • SURF congres (29 november 2018)
  • Seminar publieke ruimten Lyon (22 oktober 2018)
  • Presentatie Pakhuis de Zwijger (19 december 2018)
  • AISSR Advanced Social Theory Course, 2017
  • Pakhuis de Zwijger City Makers seminar
  • PhD Workshop Hong Kong, February 2017
  • Organisatie Round table “Institutions in Action”, Lissabon, AESOP conferentie juli 2017
  • Instituties seminar, Universiteit van Amsterdam/Groningen/Wageningen, november 2017
  • Dream team seminars(12-01-2017; 02-02-2017; 06-04-2017; 24-10-2017; 14-11-2017; 05-12-2017)
   • Karnenbeek, L. van (2017) Playing the rules at the Navy Yard, oral presentation at PLPR conference, Hong Kong. February 20-24th 2017. (presented by Lilian van Karnenbeek)
   • Presentation for ANTEA Group op het Marineterrein (presented by Lilian van Karnenbeek, juli)
   • Karnenbeek, L. van (2017) Envisioning strategic planning in a short- term world (research design and methods), poster presented at LASP conference, Vienna. July 3-4th (presented by Lilian van Karnenbeek)
   • Karnenbeek, L. van (2017) Playing by the rules? Analysing incremental urban developments, oral presentation at AESOP conference, Lisbon. July 10 -14th. (presented by Lilian van Karnenbeek)
   Het potentieel van contracten in stedelijke ontwikkeling en CLIUDS/gemeenschap
   • Workshop 10 participatienormen, gemeente Amsterdam (omgevingsmanagers), juli 2018.
   • Workshop 10 participatienormen, juni 2018, Marineterrein
   • Presentatie uitkomst onderzoek 10 participatienomen K-buurt. Oktober 2018, Amsterdam
   • De bestuurders: Laurens Ivens, 6 november 2018
   • Verdus Congres (29-11-2018)
    • Academie Bouwkunst. 7 maart 2018. The Paris Paradox. Lezing Amsterdam Agenda. M. van der Veen
    • Young AESOP Conference, 26-29 Maart, Groningen, Constructing legitimacy, E.W. Stapper
    • Constructing Legitimacy Presentatie PhD Club Political Sociology
    • A Seat at the Table, Presenatie Political Sociology (5-06-2018)
    • ACSP Conference, Buffalo 26-29 October, 10 participation Norms, M. van der Veen
    • ACSP Conference, Buffalo 26-29 October, Contracting for Citizens, E.W.Stapper
    • Workshop Copenhagen. 8 -10 november 2018. 10 Participation Norms, M. van der Veen
    • 22 november. Ervaringsmiddag Participatie. Waterschap Drents-Overijsselse Data. 28 juni. Deventer. 10 participatienormen. Workshop. M. van der Veen.
    • Publieksbijeenkomst r-link. Pakhuis de Zwijger, 19 december 2018. Dubbel genetwerkt. M. van der Veen
    • SURF VERDUS congres 9 maart
    • Summer School Contract LAW 28 juni tot 31 juni
    • AESOP PhD Workshop 5 juli tot 8 juli
    • Advanced Social Science Theory Course September – December
    • Network Day Centre for Urban Studies, 14 december
    • Bijwonen bijeenkomsten vakgroep Urban Planning UvA
    • Bijwonen bijeenkomsten vakgroep Politicical Sociology UvA
     • Presentatie: Consultancy firms as intermediaries: a case-study of Antea Group, PLPR 2017, Februari
     • Presentatie: Consultants as intermediaries their perceptions on community involvement in urban development, Dag van de Sociologie 2017, Juni
     • Presentatie: The values of consultants, AESOP 2017, juli
     • Presentatie: Empowering communities through private law arrangements, RC21, September
     De rol van sociale innovatie, leren en de capaciteiten van actoren in de co-creatie van CLIUDs
     • von Schonfeld, K.C. (2019) Sociaal leren als meerwaarde van co-creatie? Seminar Erasmus Universiteit, Rotterdam, 12.2.2019
     • von Schonfeld, K.C. (2019) Social learning and contestation: the case of the Minhocao. PUMA meeting, University of Amsterdam, Amsterdam, 11.1.2019
     • von Schonfeld, K.C. (2019) Anecdotes Update, AESOP Transport Laboratory of Thought, Matosinhos, Portugal, 2.2.2019
     • von Schonfeld (2019) Sociaal leren in de Planologie en in de Psychologie. Kennislunch Energy Academy, Hanzehogeschool Groningen, Groningen, 14.5.2019
     • AESOP Transport Laboratory of Thought Seminar, Porto, Portugal 4-5.2.2019
     • AESOP Transport Laboratory of Thought Seminar, Turin, Italy, 6-8.7.2019
     • Book Seminar R-LINK, Amsterdam, 20-21.5.2019
      • von Schonfeld, K.C. (2019) Meer met mate: Co-creatie en leren. PlanDag 2019, Turnhout, Belgie, 23.5.2019
      • von Schonfeld, K.C. (2019) Invited speaker for video and fishbowl discussion on Post-growth Planning in view of learning processes and innovation. Akademie fur Raumforschung und Landesplanung (ARL) Conference 2019, Kassel, Germany, 27-28.6.2019
      • von Schonfeld, K.C. (2019) Social learning in contested urban planning: the case of the Minhocao, Sao Paulo. Presentation of Poster, AESOP Conference 2019, Venice, Italy
      • von Schonfeld, K.C. & Ferreira, A. (2019) Reconsidering the social innovation paradigm: theorizing change beyond social acceleration and creative destruction. Presentation (Presenter K. C. von Schonfeld), AESOP Conference 2019, Venice, Italy, 11.7.2019
      • C. von Schonfeld Track co-chair Planning Law and Property Rights, AESOP Conference 2019, Venice, Italy, 9-14.7.2019
      • C. von Schonfeld Special Session co-chair on Degrowth and Planning, AESOP Conference 2019, Venice, Italy, 10+11.7.2019
      • von Schonfeld, K.C. (2019) Revaluing mobility based on intrinsic, human and qualitative values: a sustainable and desirable alternative to speed and economic efficiency? DFG Research Group Regional Conference (German Sociological Association) 2019, Jena, Germany, 26.9.2019
      • Tan, W. G. Z. (2019) Meer met mate: Co-creatie en leren. PlanDag 2019, Turnhout, Belgie, 23.5.2019
      • Hidayati, I., Yamu, C. and Tan. W. G. Z. (2019) How neglecting walking increases socio-economic inequalities impeding urban sustainable mobility: Insights from Jakarta. Space Syntax Symposium July 1 – 12, 2019.
      • Kask, O. and Tan, W. G. Z. (2019) Cycling to School: Exploring Key Factors Influencing School-Going Children’s Mobility Choice to Cycle in Tallinn, Estonia. Presentation (Presenter Kask), AESOP Conference 2019, Venice, Italy, 11.7.2019
      • Verdus-SURF congres 14 februari 2018: R-LINK project overzicht
      • Verdus-SURF congres 14 februari 2018: Pitch en discussie over kritische onderzoeksresultaten en de relatie met projectpartners
      • R-LINK Deep-think Seminar Utrecht 27 februari 2018, met genodigde António Ferreira
      • VerDuS intervisie bijeenkomst, 6 maart 2018
      • LAR-LUP Research forum, 13 maart 2018
      • Young Academics AESOP Conferentie 2018, Groningen, 26-29 Maart 2018
      • ATLOT (AESOP Transport Laboratory of Thought) Seminar, Tjärnö, Sweden, 7-9 July 2018
      • AESOP Conferentie 2018, Gothenburg, 10-14 juli 2018
      • Science & Cocktails Presentatie Amsterdam, 3 september 2018
      • R-LINK workshops 10 en 11 op 6 september 2018
      • R-LINK Participatie-workshop (#12) Amsterdam Zuidoost 8 september 2018
      • PUMA meeting Amsterdam 14 september 2018
      • Omgevingswet leesclub bijeenkomst Universiteit van Amsterdam, 24 september 2018
      • OLA (Onderzoek Latijns-Amerika) groep bijeenkomst 26 september 2018
      • ATLOT Travel Day, 26 september 2018
      • PUMA meeting Amsterdam 5 october 2018
      • R-LINK Deep-think Seminar Wageningen 11 oktober 2018, met genodigde David Coyles
      • R-LINK onderzoeksmeeting bij AMS (Advanced Metropolitan Solutions Instituut Amsterdam) op 12 oktober 2018, met genodigden David Coyles en Greg Lloyd
      • PLURIS en CITTA Conferenties Coimbra (links voor onderzoek in Brazilië voor sub-project 4a), 24-26 oktober
      • PUMA meeting Amsterdam 2 november 2018
      • R-LINK Workshop Copenhagen, 7-9 november 2018
      • LSP (Landscape Architecture and Spatial Planning) research forum in Wageningen, 13 november 2018
      • Cities & Mobilities evenement bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam op 14 november 2018
      • Deelname workshop ‘Designing your dissertation’ bij Cycling Conference in Amsterdam, 16 november 2018
      • Verdus-SURF congres 29 november in Amersfoort
      • Omgevingswet leesclub bijeenkomst Universiteit van Amsterdam, 30 november 2018
      • R-LINK workshops 13 (Groningen) en 14 (Oosterwold en Amsterdam), 19 december 2018
       • von Schönfeld, K.C. (2018) Moving Beyond the Myth: Social Learning & Social Innovation in Co-Creative Planning. Presentatie op Young Academics AESOP Conferentie 2018, Groningen, 29 Maart 2018
       • von Schönfeld, K.C. (2018) Contested mobility time-spaces as emergent social learning laboratories in post-efficiency planning: the case of the Minhocão, São Paulo. AESOP Conferentie 2018, Gothenburg, 11 Juli 2018
       • von Schönfeld, K.C. (2018) Co-Creating Social Innovations through Social Learning: a Neoliberal(ized) Agenda? R-LINK workshop Copenhagen 2018
       • von Schönfeld, K.C. (2018) Voortgang R-LINK – focus sub-project 4a. Verdus-SURF Congres 2018
       • von Schönfeld, K.C. (2018) De meerwaarde van co-creatie: sociaal leren?
       • R-LINK workshop #13, Groningen
       • Hidayati, I., Yamu, C., Tan, W. G. Z. and Holzhacker, R. Planning in the Hope for Mobility Disadvantaged: Space Syntax Approach to Address Accessibility-Mobility Challenges in Jakarta and Kuala Lumpur, Presented on 12th July 2018 at AESOP 2018: Making Space for Hope, Gothenburg, Sweden. Available         at: http://www.trippus.se/eventus/userfiles/101941.pdf
       • Tan, W. G. Z. and Niekerk, F. Scaling Arnstein’s Ladder: Community Participation in Mobility and Transport Planning Education, Presented on 12th July 2018 at AESOP 2018: Making Space for Hope, Gothenburg, Sweden. Available         at: http://www.trippus.se/eventus/userfiles/101941.pdf
       • Seminar AESOP Transport Laboratory of Thought 2017a 20-23.1.2017
       • Flatpack democracy, Pakhuis de Zwijger, 1-3-2017
       • AISSR (Universiteit van Amsterdam, UvA) Crash Course Atlas.ti advanced, 22-3-2017
       • AISSR (UvA) Crash Course Social Network Analysis, 23-3-2017
       • Seminar AESOP Transport Laboratory of Thought 2017b 15-16.7.2017
       • Vienna LASP (Landscape Architecture and Spatial Planning) Doctoral Colloquium 3- t/m 6-7-2017
       • Cursus Frontiers in innovation systems: Measuring and modeling dynamics in innovation systems, Utrecht University, 21- t/m 25-8-2017
       • Eerste Leefstraat Congres, Gent, België, 24-11-2017
        • Verzorging activiteit en discussie met mobiliteitsonderzoekers in Amsterdam, PUMA, 10-2-2017
        • Presentatie: Stakeholder canvas met Toentje, workshop tijdens GeoPromotion, 10-3-2017
        • Presentatie: (R-)Linking Social Learning and Social Innovation, Kim Carlotta von Schönfeld, Groningen R-LINK workshop, 12-5-2017
        • Presentatie: Social Learning & Social Innovation in Participatory Planning: Cases from The Netherlands and Brazil, Kim Carlotta von Schönfeld Regional Studies Association 2nd Latin America Division Conference 2017, São Paulo, Brazilië, 22-5-2017
        • Presentatie: Social learning & social innovation in planning: Methods and rationale of a PhD project, Kim Carlotta von Schönfeld, LASP Vienna Doctoral Colloquium on Research Methods and Methodology, Wenen, 4-7-2017
        • Presentatie: Social Learning in Co-Creative Planning. With illustrations from The Netherlands, Kim Carlotta von Schönfeld, AESOP Annual Congress 2017, Lissabon, Portugal, 13-7-2017
        • Presentatie: The ‘I’ in We: Individuals and their capacities, AESOP Annual Congress 2017, Lissabon, Portugal, 13-7-2017
        • R-LINK op Collegetour bij Gemeente Groningen, Stadhuis op 30.11.2017
        Activeren van CLIUDS en benodigde actieperspectieven om grote stedelijke ambities met CLIUDS te realiseren
        • Tan, W. G. Z. (2019) Upscaling Urban Experiments: Vinkmobiel, Smarterlabs, 7 maart 2019, Utrecht.
        • Tan, W. G. Z. (2019) SURF meets beleid, april 2019, Den Haag. Gepland voor dec 2019 maar vertraagd
        • Tan, W. G. Z. (2020) Afsluitende avond in Pakhuis de Zwijger ism Rooilijn georganiseerd 23 januari 2020
        • Stapper, M. (2020) Afsluitende avond in Pakhuis de Zwijger ism Rooilijn georganiseerd 23 januari 2020
        • de Nijs, K. (2020) Afsluitende avond in Pakhuis de Zwijger ism Rooilijn georganiseerd 23 januari 2020
        • Janssen-Jansen, L. & Tan, W (2018) Co-creatie met CLIUDs, Presentatie R-LINK voor VerDuS/SURF Academy, 14 februari 2018.
        • Levelt, M. (2018) Dilemma’s met living labs, presentatie VerDuS Congres, Amersfoort, 29 november 2018
        • Levelt, M. (2018) Resultaten en beleidsrelevantie, Presentatie R-LINK voor Raad van Toezicht VerDuS, Den Haag, 4 december 2018
        CLIUDS, Business modellen en lessons learned
        • Gelske Martens (Hogeschool van Amsterdam), presentatie, Melika Levelt (Hogeschool van Amsterdam), data-verwerking en analyse, Jelle van Aanholt (Hogeschool van Amsterdam), aanvullende analyse (2019) Resultaten onderzoek Burgerparticipatie en Omgevingswet, Antea Group 23 mei 2019
        • Melika Levelt (2019) Pitch Dilemma’s in onderzoek in consortium R-LINK, SIA Jaarcongres 14 november 2019
        • Melika Levelt (2019) Pitch Omgevingscanvas, voor Demodag Amsterdam Smart City, 3 december 2019
        • Melika Levelt (2019) Pitch Omgevingscanvas, voor Demodag Amsterdam Smart City, 12 december 2019
         • Melika Levelt & Karin de Nijs (2019) Incrementeel ontwikkelen: Van tijdelijk experiment naar nieuw planning paradigma? Pitch op de Plandag, 23 mei 2019, Turnhout, Belgie
         • Karin de Nijs (2020) Lessen voor een Open Stad, Rooilijn Kenniskring, 23 januari 2020, Pakhuis de Zwijger
         • Verdus-SURF congres 14 februari 2018: R-LINK project overzicht
         • Verdus-SURF congres 14 februari 2018: Pitch en discussie over kritische onderzoeksresultaten en de relatie met projectpartners
         • R-LINK Deep-think Seminar Utrecht 27 februari 2018, met genodigde António Ferreira
         • VerDuS intervisie bijeenkomst, 6 maart 2018
         • LAR-LUP Research forum, 13 maart 2018
         • AESOP Conferentie 2018, Gothenburg, 10-14 juli 2018
         • R-LINK workshops 10 en 11 op 6 september 2018
         • R-LINK Participatie-workshop (#12) Amsterdam Zuidoost 8 september 2018
         • Casus rapport werksessie, 1 oktober 2018
         • R-LINK Deep-think Seminar Wageningen 11 oktober 2018, met genodigde David Coyles
         • R-LINK onderzoeksmeeting bij AMS (Advanced Metropolitan Solutions Instituut Amsterdam) op 12 oktober 2018, met genodigden David Coyles en Greg Lloyd
         • R-LINK Workshop Copenhagen, 7-9 november 2018
         • Verdus-SURF congres 29 november in Amersfoort
         • Omgevingswet leesclub bijeenkomst Universiteit van Amsterdam, 30 november 2018
         • R-LINK workshops 13 (Groningen) en 14 (Oosterwold en Amsterdam), 19 december 2018
          • Berkel, F. van (2018), Reviewing the legitimacy of bottom-up informal planning: Looking at governance networks through the lens of ‘credibility’, AESOP, YA congres, Utrecht, 27 maart 2018
          • Levelt, M. (2018) Enhancing legitimacy of a citizen-initiative for urban green and food by reflection on perspectives. The case of Toentje in the city of Groningen (the Netherlands), New Planning Spaces, University of Liverpool, 20th June 2018 (invited speaker)
          • Levelt, Melika, Fabi van Berkel, Leonie Janssen-Jansen (2018) “Legitimizing self-interests in informal planning? How changing power structures challenge legitimacy in new approaches to urban development. Toentje in Groningen (the Netherlands)”, Paper presented at the AESOP annual conference 2018, Aesop Annual conference, Gothenburg, 10-14 July 2018
          • Levelt, M. (2018) Dilemma’s met living labs, presentatie VerDuS Congres, Amersfoort, 29 november 2018
          • Levelt, M. (2018) Resultaten en beleidsrelevantie, Presentatie R-LINK voor Raad van Toezicht VerDuS, Den Haag, 4 december 2018
          • MOOC “Multiple perspectives in bottom-up planning for urban space” voor AMS
          • GeoPromotie presentatie en workshop
           • Levelt, M. & F. van Berkel (2017) Presentatie Discussion paper:Participatory action research for the development of a tool that enables more inclusive and legitimate bottom-up spatial planning, AESOP Summer Conference 2017, Lisbon 13 juli 2017
           • Van Berkel, F. (2017) Presentatie: Institutional change in the Netherlands: adopting a discretionary decision-making on a municipal level, PLPR Annual Meeting, Hong Kong, 19th- 24th February 2017
           VINDI: Van initiatief naar duurzame impact
           • Wiekens, C.J. (24 januari 2019). Duurzaam Gedrag. Lectorale rede. Lectorinstallatie Dr. C.J. Wiekens. Groningen: Energy Academy Europe.
           • Wiekens, C.J. & Germes, L.A.M.H. (27 mei 2019). Cursus Be”nvloeden van sociale netwerken t.b.v. maatschappelijke verandering. Cursus voor medewerkers en studenten van Sociale Studies. Groningen: Hanzehogeschool Groningen.
           • Bouw, K., Boer, A., Germes, L.A.M.H. & Wiekens, C.J. (9 juli 2019). Workshop Wijkscenario’s in de wijk Paddepoel. Groningen: Hanzehogeschool.
           • Germes, L.A.M.H. (10 september 2010). Lezing Sustainable Developtment Goals & Duurzaam Gedrag. Themamiddag Sustainable Development Goals Ervaringsdeskundige in de Zorg. Hanzehogeschool Groningen.
            • Sustainable Society Event (24 januari 2019). Event georganiseerd door het Lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society voorafgaande aan de lectorinstallatie van Dr. C.J. Wiekens. Groningen: Energy Academy Europe.
            • Germes, L.A.M.H. (24 januari 2019). VINDI: Van initiatief naar duurzame impact. Sustainable Society Event. Groningen: Energy Academy Europe.
            • Germes, L.A.M.H. (26 februari 2019). Lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society en VINDI. Assen: Provincie Drenthe.
            • Germes, L.A.M.H. (25 september 2019). Ledenonderzoek Energiecooperatie Zutphen. Zutphen: Energiewinkel.