Beeldverslag 10 juni

DSC_0377

‘In onze eerste bijeenkomst stonden we op een kippenboerderij op de Zuidas. Nu staan we hier in een prachtig koloniaal gebouw’, opent moderator Natasja van den Berg de derde bijeenkomst van het R-LINK consortium. Zo’n dertig onderzoekers, stedenbouwkundigen en anderen hebben zich verzameld in het hoofdkwartier van AMS in het Tropeninstituut. Maartje Meesterberends van AMS heet de aanwezigen welkom in de voormalige bibliotheek van het Tropeninstituut. De boeken zijn weg, maar de schappen staan er nog met intrigerende titels als ‘gender’ en ‘development issues’.

(meer…)

Inspirerende projecten # 1

Een stad veiliger maken hoeft niet altijd via strenge regels of meer blauw op straat geregeld te worden. In Groningen werken lichtkunstenaars WERCCOLLECTIVE met Urban Gro Lab (een denktank van de Gemeente Groningen) en de vakgroep Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen aan een initiatief om een donkere fietstunnel op een vrolijke wijze veilig te maken. De tunnel (@lichtindetunnel) reageert op bewegingen van fietsers door middel van sensoren. Dit levert een feeëriek en speels beeld op. Het bovenstaande beeld werd genomen op een koude, natte avond in mei. Ondanks de weersomstandigheden helpen onderzoe-kers van de RUG, bewoners van jong en oud en nieuwsgierige fietsers om de Lees meer…

Must reads volgens Jan Willem Duyvendak

Wat zijn de must reads voor alle R-LINK’ers? We vroegen het consortiumlid Jan Willem Duyvendak. “Twee soorten literatuur zijn in het licht van de verdere ontwikkeling van het theoretisch kader van R-LINK mogelijk relevant. Allereerst zijn er benaderingen die uitgaan van het bestaan van verschillende ‘werelden’ (artikel 1), ‘arena’s’, dan wel ‘sferen’, waarin botsingen tussen actoren begrepen worden in termen van specifieke context. Ten tweede is er de literatuur die zich primair richt op de politieke arena en die beziet hoe politieke subjectiviteit zich ontwikkelt in de interactie tussen ‘challengers’ en ‘authorities’, bijvoorbeeld in het werk van Bröer (artikel 2).” 1) Boltanski, L., & Thévenot, L. (1999). Lees meer…

SURF kick-off

2016-01-25 16.24.58

Op 25 januari vond in Pakhuis de Zwijger de SURF-kick-off plaats. Vertegenwoordigers van het R-LINK consortium Leonie Janssen-Jansen en Annemiek Rijckenberg legden tijdens hun presentatie uit waar het consortium zich de komende vier jaar mee gaat bezighouden.

(meer…)