Must reads volgens Jan Willem Duyvendak

Wat zijn de must reads voor alle R-LINK’ers? We vroegen het consortiumlid Jan Willem Duyvendak. “Twee soorten literatuur zijn in het licht van de verdere ontwikkeling van het theoretisch kader van R-LINK mogelijk relevant. Allereerst zijn er benaderingen die uitgaan van het bestaan van verschillende ‘werelden’ (artikel 1), ‘arena’s’, dan wel ‘sferen’, waarin botsingen tussen actoren begrepen worden in termen van specifieke context. Ten tweede is er de literatuur die zich primair richt op de politieke arena en die beziet hoe politieke subjectiviteit zich ontwikkelt in de interactie tussen ‘challengers’ en ‘authorities’, bijvoorbeeld in het werk van Bröer (artikel 2).” 1) Boltanski, L., & Thévenot, L. (1999). Lees meer…

SURF kick-off

2016-01-25 16.24.58

Op 25 januari vond in Pakhuis de Zwijger de SURF-kick-off plaats. Vertegenwoordigers van het R-LINK consortium Leonie Janssen-Jansen en Annemiek Rijckenberg legden tijdens hun presentatie uit waar het consortium zich de komende vier jaar mee gaat bezighouden.

(meer…)