R-LINK onderzoekt hoe kleinschalige bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Deze kennis helpt bij het creëren van vitale en inclusieve stedelijke regio’s.

R-LINK onderzoekt hiervoor 14 Nederlandse casussen en vergelijkt deze met gelijkwaardige ontwikkelingen in het buitenland (stedelijke regio’s van Londen, Portland (OR) en New York). Ons onderzoek is onderverdeeld in zeven sub-projecten:

Wat zijn community-linked incremental urban developments (CLIUDs) en wat voor rol spelen ze in stedelijke ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland en elders? Hiervoor is een theoretisch kader ontwikkeld en zijn Nederlandse en buitenlandse casussen onderzocht.

Hoe werken CLIUDs bij strategische keuzes voor infrastructuur (bijv. energie, mobiliteit en water) en het behalen van langetermijn maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid?

Hoe spelen contracten (formeel en informeel) een rol bij de opstart en het behouden van CLIUDs in ruimtelijke ontwikkelingen. Welke participatienormen zijn hier van toepassing?

Welke (niet-traditionele) actoren en stakeholders in welke samenstelling ontstaan en veranderen in CLIUDs processen en hoe werken de leerprocessen onderling en wat is de invloed daarvan op ruimtelijke innovaties?

Welke handelingsperspectieven zijn van toepassing om CLIUDs te activeren? Hoe kunnen ze gefaciliteerd worden binnen huidige beleidskaders?

Hoe is legitimatie binnen CLIUDs vastgesteld? Welke businessmodellen spelen hier een rol in?

Welke factoren dragen bij aan het succes van lokale duurzame initiatieven en hoe kunnen deze beïnvloed worden?