Alternatief zijn in Parijs

Tekst: Jan Willem Duyvendak
Foto’s en onderschrift: Menno van der Veen  

In Amsterdam woedt een stevige discussie over de vraag of er nog wel ruimte is voor ‘alternatievelingen’, of de stad niet steeds verder homogeniseert. GroenLinks lijkt het koesteren van de marge tot een van haar belangrijkste strijdpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te gaan maken. Dat is best wel opmerkelijk voor een partij die bij de laatste verkiezingen de grootste werd in Amsterdam: de mainstream kijkt nostalgisch naar de marginaliteit. In Nederland, en zeker in Amsterdam, is het echter moeilijk om blijvend alternatief te zijn omdat de gevestigde politiek niks liever doet dat ruim baan te maken voor nieuwkomers. Welke andere stad kent een broedplaatsenbeleid? Die openheid is trouwens mooi voor ons want bij R-LINK zijn we dol op coproducerende politici en zelfbewuste bewoners: vernieuwingen in de politieke cultuur doen zich bij uitstek voor waar het stevig schuurt tussen gevestigden en buitenstaanders.

(meer…)

Deze democratie kan zoveel beter

Hoe verbeteren we de Nederlandse democratie? Met de verkiezingen in aantocht vroeg de Volkskrant vijfhonderd wetenschappers voorstellen te doen en stelde een jury samen. Die koos de zeven beste ideeën. Door Michiel Hulshof, Frake Schermer en Menno van der Veen. Illustraties Nouch. Het democratisch stelsel kraakt en piept. Twee op […]

Wie zijn wij

ONZE MENSEN ONDERZOEKSTEAM Leonie Janssen-Jansen (†) – Principal investigator (PI) Wendy Tan – Principal investigator (PI) Jan-Willem Duyvendak – Co-principal investigator (Co-PI) Stan Majoor – Co-principal investigator (Co-PI) Menno van der Veen – Postdoc Lillian van Karnenbeek – Promovendus Kim von Schönfield – Promovendus Michiel Stapper – Promovendus Lynette Germes […]

Invloed van burgers: wanneer wel/niet doen?

9

Workshop R-LINK consortium  VerDuS-congres op 6 oktober

Burgers krijgen een steeds grotere rol toebedeeld in gebiedsontwikkeling. Zij kunnen hun opvattingen kwijt in ontwerpateliers, co-creatiesessies, burgerpanels of door zelf, bottom-up, een initiatief te starten. De vraag is op welke manier de invloed van burgers het meeste oplevert, en of het soms ook contraproductief kan zijn. En vooral ook: hoe moeten gemeenten met burgerparticipatie omgaan?

(meer…)

Beeldverslag 10 juni

DSC_0377

‘In onze eerste bijeenkomst stonden we op een kippenboerderij op de Zuidas. Nu staan we hier in een prachtig koloniaal gebouw’, opent moderator Natasja van den Berg de derde bijeenkomst van het R-LINK consortium. Zo’n dertig onderzoekers, stedenbouwkundigen en anderen hebben zich verzameld in het hoofdkwartier van AMS in het Tropeninstituut. Maartje Meesterberends van AMS heet de aanwezigen welkom in de voormalige bibliotheek van het Tropeninstituut. De boeken zijn weg, maar de schappen staan er nog met intrigerende titels als ‘gender’ en ‘development issues’.

(meer…)

Casussen

AMSTERDAM METROPOOLREGIO ALMERE OOSTERWOLD Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde waar een bijzondere manier van gebiedsontwikkeling plaatsvindt. Binnen een raamwerk van spelregels en voorwaarden wordt de ontwikkeling en inrichting van het gebied geheel overgelaten aan de eindgebruikers, ook wel de initiatiefnemers genoemd. De initiatiefnemers bouwen niet […]

Deliverables

PUBLICATIES PUBLICATIES De Nijs, K., Levelt, M., & Majoor, S. (2020). Open Stad, Werken aan duurzame, democratische steden. Amsterdam/Den Haag: R-LINK/ Platform31 Germes, L.A.M.H., & Wiekens, C.J. (2018). Het vergroten van het succes van Buurkracht: Een studie naar het effect van 5 gedragsinterventies om de verspreiding van lokale initiatieven en […]

Activering

Beschrijving Welke handelingsperspectieven zijn van toepassing om CLIUDs te activeren? Hoe kunnen ze gefaciliteerd worden binnen huidige beleidskaders? Dit deelproject richt zich op hoe CLIUDS kunnen worden geactiveerd en gestimuleerd. Welke handelingsperspectieven zijn van toepassing om CLIUDs te activeren? Hoe kunnen ze gefaciliteerd worden binnen huidige beleidskaders? Het deelproject zal […]

Contracten en Normen

Beschrijving Hoe spelen contracten (formeel en informeel) een rol bij de opstart en het behouden van CLIUDs in ruimtelijke ontwikkelingen. Welke participatienormen zijn hier van toepassing? In dit deelproject is onderzocht welke afspraken worden gemaakt met gemeenschappen en belangenbehartigers in CLIUDS. Worden deze afspraken geformaliseerd in een overeenkomst of hebben […]