CLIUDS

Beschrijving Wat zijn community-linked incremental urban developments (CLIUDs) en wat voor rol spelen ze in stedelijke ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland en elders? Bij dit deelproject is onderzoek gedaan naar CLIUDS in allerlei variaties en typologieën. Hiervoor is een theoretisch kader opgesteld en zijn zowel Nederlandse als buitenlandse casussen onderzocht. De […]

R-LINK Workshop 13 & 14

Door Annemiek Rijckenberg & Wendy Springer
Op 19 december 2019 sloot R-LINK het jaar af met twee workshops in Groningen en Amsterdam, met als rode draad ”Burgerparticipatie: te veel gevraagd?”

Tegenover de vraag naar de meerwaarde van het werken met burgerinitiatieven in de ruimtelijke ordening, (willen gemeenten ze wel echt?) stond de constatering, dat erg hoge eisen aan burgerinitiatieven worden gesteld; kunnen de vrijwillige initiatiefnemers daar wel aan voldoen? 

(meer…)