Het potentieel van contracten in stedelijke ontwikkeling en CLIUDS/gemeenschap
Wat is het potentieel van contracten om stedelijke ontwikkeling te managen en verantwoordelijkheden voor CLIUDs?