Hoe kunnen ambtenaren en initiators van burgergeïnitieerde CLIUDs business modellen gebruiken om steun en legitimiteit te verkrijgen?
Wat zijn de voornaamste karakteristieken van de onderzochte CLIUDs en wat zijn de belangrijkste lessen die kunnen worden geleerd van deze CLIUDs?