Online college #1 - Community participation in project development in New York

Online college #2 - CLIUDs in London: Community Land Trusts & Community Levy

Online college #3 - Leonie-Janssen Jansen spreekt over de totstandkoming van het consortium en bespreekt de inhoud en opzet van het R-LINK onderzoek.