9

Workshop R-LINK consortium  VerDuS-congres op 6 oktober

Burgers krijgen een steeds grotere rol toebedeeld in gebiedsontwikkeling. Zij kunnen hun opvattingen kwijt in ontwerpateliers, co-creatiesessies, burgerpanels of door zelf, bottom-up, een initiatief te starten. De vraag is op welke manier de invloed van burgers het meeste oplevert, en of het soms ook contraproductief kan zijn. En vooral ook: hoe moeten gemeenten met burgerparticipatie omgaan?

Prof. Leonie Janssen-Jansen geeft een flitsende inleiding over het onderzoek van R-LINK naar de vraag of en hoe kleinschalige bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarna inventariseren we de kennis van de deelnemers over geslaagde voorbeelden van burgerparticipatie (“Wauw! Kan dat ook met burgers?”) en minder geslaagde voorbeelden (“Tjeempie, waren die burgers nou zo’n goed idee?”) Aan de hand hiervan gaan we in gesprek over de essentiële elementen van de termen co-creatie en participatie.

 

Moderator: Menno van der Veen