(Dutch follows English)

It is with great sadness that we have to share that Prof. dr. Leonie Janssen-Jansen passed away peacefully on the 11th of April, 2018. We have lost an inspirational, enthusiastic and critical colleague, supervisor and project leader. Leonie passionately invested her time and effort into the R-LINK project and our research team, right up until her last moments. Her passing has left us bereft and deeply saddened.

After completing her doctoral dissertation at the University of Utrecht in 2004, Leonie worked for a decade at the Department of Human Geography, Planning and International Development of the University of Amsterdam, as a researcher, an assistant professor and finally an associate professor in 2011. She built up a strong international academic network. She was Visiting Professor at the University of Ulster and was first vice-president, then president of the International Academic Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR), and functioned as the PLPR thematic group leader for the Association of European Schools of Planning (AESOP).

She was appointed Professor of Land Use Planning at Wageningen University and Research on June 1st, 2015. She reflected critically on the various developments in her field and challenged mainstream trends of governmental devolution of responsibilities in spatial planning.  Her investigations formed the basis of the R-LINK project, a 5-year project in collaboration with various universities, governmental organisations and municipalities to explore how the trending small-scale, bottom-up initiatives in urban development play a role in contributing to and engaging with urgent societal challenges.

Leonie was incredibly productive, always driven, analytical and opinionated. She was never afraid to confront sensitive topics or debate established ideas within her field or in academia. Even during her sickness, she sought to fight the political debate on how expensive and experimental medication should be discontinued for one such as herself and became the face for that discussion on multiple public forums. She had a strong sense of ethics and kept high standards of academic integrity for herself and those around her. Above all else, she was instrumental as a mentor and friend for many young academics and professionals in her field. The R-LINK research team will sorely miss her but seek to uphold her ideas and ideals.

NL

Met verdriet laten wij weten dat prof. Leonie Janssen-Jansen op 11 april 2018 is overleden. Wij verliezen een inspirerende, enthousiaste en kritische collega, een promotor en projectleider. Leonie heeft zich tot het allerlaatste moment hartstochtelijk en met passie ingezet voor het R-LINK project en het onderzoeksteam. Met haar verliezen we de drijvende kracht achter ons onderzoeksteam. Haar overlijden laat ons bedroefd achter.

Na haar promotie aan de Universiteit Utrecht in 2004 werkte Leonie meer dan tien jaar aan de Universiteit van Amsterdam. Ze begon daar als onderzoeker, werd universitair docent en in 2011 als universitair hoofddocent. Ze bouwde aan een sterk internationaal netwerk. Zo was ze gastdocent aan de Universiteit van Ulster, fungeerde als vice-voorzitter en later voorzitter van de International Academic Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR) en was actief als groepsleider voor de Association of European Schools of Planning (AESOP).

Sinds 1 juni 2015 was Leonie hoogleraar Landgebruiksplanning aan de Universiteit Wageningen. Zij keek met een scherpe blik naar de ontwikkelingen op haar vakgebied en stelde kritische vragen bij de trend waarbij overheden steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van planning uit handen geven. Haar werk vormde de basis voor het R-LINK project, een vijfjarig onderzoek door verschillende kennisinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties naar de vraag hoe kleinschalige bottum-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken.

Leonie was altijd gedreven en geopinieerd. Zij was nooit bang het debat aan te gaan over gevoelige kwesties of gevestigde ideeën op haar vakgebied, de wetenschap in het algemeen of andere maatschappelijke onderwerpen. Zelfs tijdens haar ziekte zocht zij het politieke debat over de vraag of dure, experimentele medicatie voor patiënten zoals zij zou moeten worden vergoed. Zij werd zo het gezicht van die discussie op verschillende publieke podia. Zij had een sterk gevoel voor ethiek en hield zichzelf en anderen om haar heen aan de hoogste standaarden voor academische integriteit.

Boven alles was Leonie een mentor en vriend voor vele jonge academici en professionals in haar vakgebied. Het R-LINK team zal haar missen, maar voortbouwen op haar ideeën en idealen.

Meer informatie:

de Volkskrant posthuum: Leonie Janssen-Jansen

De Gelderlander over het overlijden van Leonie Janssen-Jansen

Statement of PLPR

 

Categorieën: Geen categorie