De afgelopen periode is er veel gebeurd in de K-buurt. Er wordt veel gepland, veel gedaan en we zijn op zoek naar nieuwe manieren om de participatie aan te laten sluiten op de spannende complexiteit van de buurt.

De UvA heeft in het kader van het R-link onderzoek (http://rlink.tertium.nl) onderzoek gedaan in de K-buurt. Centraal stond daarbij de vraag hoe kan ‘hartvoordeKbuurt’ een volwaardige ondernemende buurtorganisatie worden (actieonderzoek van Mr. Dr. Menno van der Veen). Daarnaast volgt promovendus Michiel Stapper de ontwikkelingen in de buurt over een langere periode.

Onderdeel van het onderzoek is een ‘openbare evaluatie van de ervaringen van bewoners en organisaties met de participatie in K-buurt’. Hiertoe organiseren we op 8 september een bijeenkomst van 12 tot 18 uur in buurthuis de Bontekraai. Aansluitend doen we kort verslag van onze indrukken, bij een maaltijd. Ook stadsdeelvoorzitter Dirk de Jager zal zijn indrukken delen.

De interviews duren ongeveer 12 minuten, worden gestreamd en zijn toegankelijk voor het publiek. We willen mensen (bewoners en organisaties) uit de buurt aan het woord laten en hebben ook ruimte voor max. 4 professionals (ambtenaren, anderen). De bevindingen zullen worden gepubliceerd aan de hand van tien participatienormen en hopelijk een aanzet vormen voor nieuwe vormen van organisatie en participatie. In het attachment vind je de vragen die we als uitgangspunt gebruiken voor de interviews.

Als je mee wil doen schrijf je dan hier in.

Bedenk wat je wil zeggen. Lees even de participatienormen, ter inspiratie van je punten. En geef, als het kan, aan op welke van de vragen je je verhaal vooral wil toespitsen.

Categorieën: Geen categorie