Wat zijn de must reads voor alle R-LINK’ers? We vroegen het consortiumlid Jan Willem Duyvendak. “Twee soorten literatuur zijn in het licht van de verdere ontwikkeling van het theoretisch kader van R-LINK mogelijk relevant. Allereerst zijn er benaderingen die uitgaan van het bestaan van verschillende ‘werelden’ (artikel 1), ‘arena’s’, dan wel ‘sferen’, waarin botsingen tussen actoren begrepen worden in termen van specifieke context. Ten tweede is er de literatuur die zich primair richt op de politieke arena en die beziet hoe politieke subjectiviteit zich ontwikkelt in de interactie tussen ‘challengers’ en ‘authorities’, bijvoorbeeld in het werk van Bröer (artikel 2).”

1) Boltanski, L., & Thévenot, L. (1999). The sociology of critical capacity. European Journal of Social Theory2(3), 359-377.

2) Bröer, C., & Duyvendak, J.W. (2009). Discursive opportunities, feeling rules and the rise of protests against aircraft noise. Mobilization: An International Journal14(3), 337-356.

Categorieën: Geen categorie

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × 4 =