Tijdens de NWO-SURF Academy week komen alle junior onderzoekers van de verschillende -SURF-projecten bij elkaar. SURF is een programma van het NWO dat onderzoek financiert naar stedelijke regio’s. Het thema van de tweede Academy week begin Maart 2017 was co-creatie. Co-creatie is een ingewikkelde term die de laatste jaren veel gebruikt wordt door onderzoekers en professionals om een nieuwe vorm van samenwerken met burgers te beschrijven. Het wordt op veel verschillende manieren geïnterpreteerd. Het doel wordt meestal gedefinieerd als het creëren van een (ruimtelijke) ontwikkeling of project op een gelijkwaardige manier met relevante stakeholders. In de ruimtelijke ordening kan dit een speeltuin, bedrijventerrein of een structuurvisie zijn. In de wetenschap gaat het erom dat het onderzoek op gelijkwaardige manier met stakeholders wordt voorgegeven.

Het co-creëren binnen de wetenschap is volgens mij belangrijk om twee redenen (er zijn er natuurlijk meer). Ten eerste omdat je als wetenschapper ook altijd te maken hebt met een sociale werkelijkheid. De data van jouw onderzoek komt van mensen, dus de sociale context bepaalt ook hoe je jouw onderzoek moet vormgeven. Dit geldt volgens mij voor zowel de sociale wetenschappen als de natuurwetenschappen, maar die discussie is geschikter voor een andere blog. Ten tweede omdat idealiter jouw onderzoek ook bijdraagt aan het verbeteren van de samenleving. Het in het begin samenwerken met stakeholders maakt de implementatie van het onderzoek in daadwerkelijk beleid makkelijker.

Echter wringt er natuurlijk ook iets bij het idee van co-creëren. Want het vormgeven van jouw onderzoek met stakeholders klinkt een beetje als het opgeven van jouw onafhankelijkheid als onderzoeker. En hier zit ook daadwerkelijk een spanning. Want als je samenwerkt met een bedrijf en jouw onderzoek is uiteindelijk kritisch over het bedrijf is dat natuurlijk lastig.

Femke Merx, van KENNIScoCREATIE gaf een cursus over hoe je met deze spanning om moet gaan. Hierbij geldt dat het belangrijk is om transparant te zijn over de criteria en doelen van jouw onderzoek. Vanaf het eerste moment is het belangrijk om dat goed te communiceren naar andere partners zodat zij niet voor verrassingen kunnen komen te staan. Daarnaast is het belangrijk om onderling vertrouwen op te bouwen en te investeren in de relaties. Een kritische blik van een wetenschapper komt dan niet als een verrassing. Het helpt om je onderzoeksvraag met behulp van maatschappelijke partners vorm te geven. Door te discussiëren over de formulering wordt snel duidelijk hoe alle partners het onderzoek zien. Hierdoor ontstaat er transparantie.

Binnen het R-LINK project wordt ook gewerkt aan co-creatie – zowel als onderdeel van wat we in de praktijk onderzoeken, als ook door onze eigen samenwerking met stakeholders uit de praktijk, zoals bijvoorbeeld Antea Group.  Deze blog beschrijft hoe wij dat doen.