Tijdens het Congres GeoPromotion op 10 maart 2017 organiseerden R-LINK onderzoekers (Melika Levelt en Wendy Tan), samen met Toentje (Jos Meijers en Maarten Soppe) en Gemeente Groningen (Hiltje van der Wal) een workshop. Tijdens deze workshop brainstormen studenten en geïnteresseerden over nieuwe businessmodellen voor Toentje,  een initiatief voor stadslandbouw en armoedeverlichting in Groningen.

Toentje is sinds 2012 uitgegroeid tot een belangrijke leverancier van verse groenten aan de Voedselbank in Groningen. Daarnaast is het een plek waar vrijwilligers met uiteenlopende achtergronden een plek vinden om buiten bezig te zijn en werkervaring op te doen. Toentje is een succes maar is nog sterk afhankelijk van subsidie van Gemeente Groningen vanuit de groengelden. Om die afhankelijkheid te verkleinen zoekt Toentje nieuwe manieren om geld te verdienen. Hetzij door het aanboren van andere subsidiebronnen door haar doelen te verbreden, hetzij door nieuwe producten en diensten in de markt te zetten waar klanten voor zouden willen betalen.

Business model verbreden: kippen, compost, mindfulness
De bijeenkomst vond plaats in de skybox van het Noordlease stadion, die is ingericht als een Engelse pub. Hier werden studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en overige geïnteresseerden uitgedaagd om aan de hand van het Business Model Canvas en de Strategieschets nieuwe klanten, partners, producten en diensten voor Toentje te bedenken. Dat leverde vele ideeën op, soms in het verlengde van stadslandbouw, zoals varkens en kippen gaan houden op de tuin, vlees en eieren verkopen maar ook het composteren van gft-afval en verkopen als compost. Maar er kwamen ook ideeën die vooral uitgingen van de unieke kenmerken van de tuin. Zo werd gedacht aan mindfulness-cursussen op de tuin of het creëren van een unieke werkplek in het groen, af te huren per dagdeel.

Doorontwikkelen businessmodel voor bottom-up initiatieven
Terwijl de deelnemers zich bogen over nieuwe mogelijkheden voor Toentje, testte het R-LINK onderzoek de bruikbaarheid van beide methoden – Canvas en Strategieschets – voor het bespreken van doelstellingen, doelgroepen en middelen van een bottom-up initiatief als Toentje. Het R-LINK-team werd bevestigd in de bruikbaarheid maar ook de beperkingen van de modellen. Omdat klanten, deelnemers en partners bij initiatieven als Toentje lastig van elkaar zijn te onderscheiden is hier nog een aanpassing van deze modellen nodig. Ook is nog een slag nodig om ‘het motortje’ van een initiatief in het gesprek tussen deelnemers beter te krijgen. Wat motiveert mensen om deel te nemen aan het initiatief en om het succesvol te maken? Welke kernwaarden zijn essentieel voor het initiatief om voldoende middelen ook op langere termijn te waarborgen? En voor wie? En botsen deze mogelijk voor verschillende betrokkenen?

Voor Toentje vormde de workshop een goede aanvulling op de eigen gedachtevorming over mogelijkheden om door te groeien. HvA gaat de komende tijd verder met het aanscherpen en verbeteren van een tool om initiatiefnemers, overheden en betrokkenen nog scherper met elkaar in gesprek te kunnen laten gaan over de meerwaarde van initiatieven als Toentje van motivaties om erin te investeren. Een volgende belangrijke stap in dit proces vormen de workshops met Vinkmobiel en Toentje tijdens de R-LINK driedaagse in Groningen 17, 18 en 19 mei.

Categorieën: Workshops