Door: Kaj Bouman

Op donderdag 18 mei vindt alweer de zesde R-LINK workshop plaats in multifunctioneel centrum ’t Vinkhuys in Groningen. De hele middag staat in het teken van duurzame mobiliteit. Samen met een aantal partners waaronder de Rijksuniversiteit Groningen, DAM Nederland en Noorden Duurzaam  brainstormt en discussieert R-LINK over een nieuw vervoersconcept voor de wijk Vinkhuizen.

Gespreksleider Han Paul van Westing van Noorden Duurzaam opent de dag en schetst de problematiek in Vinkhuizen: ouderen wonen tegenwoordig langer thuis en willen graag mobiel blijven. Het huidige openbare vervoer in de wijk sluit niet aan op de wensen van deze doelgroep. Vooral kleine afstanden, om bijvoorbeeld naar het zorgcentrum te gaan voor de warme maaltijd, zijn moeilijk te bereizen. Het opzetten van een wijkvervoersbedrijf in een coöperatieve vorm zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Het multifunctioneel gebruik van de zogenaamde elektrische Vinkmobiel zou deze rol kunnen gaan vervullen. De haalbaarheid en de mogelijke invulling van de Vinkmobiel is vandaag het onderwerp van gesprek.

Na de inleiding neemt Rotterdammer Jan Markerink van Dam Nederland het woord. Hij wil zich inzetten om de wereld van morgen ‘gers’ te maken, door mobiliteit te verbeteren en te verduurzamen. Enerzijds door de uitstoot te verminderen en anderzijds door sociale aspecten in het vervoersconcept te integreren. Mobiliteit is veel meer dan alleen het vervoer van mensen. Re-integratie en pakketvervoer komen bijvoorbeeld ook naar voren als het gaat om mobiliteit. Het mobiliteitsvraagstuk moet integraal benaderd worden door te kijken naar multifunctionele oplossingen die locatie specifiek zijn.

Na de presentatie is het tijd voor een proefrit in de elektrische auto van DAM. Dit voertuig zou een mogelijke invulling kunnen zijn voor een nieuw vervoersconcept in Vinkhuizen. Workshopdeelnemers konden zich met de elektrische wagen naar de lunchbestemming laten vervoeren om te ervaren hoe de Vinkmobiel rijdt. Voor korte afstanden binnen de buurt of naar het nabijgelegen winkelcentrum is het een ideaal vervoersmiddel, maar of het dé oplossing is voor Vinkhuizen moet blijken uit de volgende ronde: de workshop.

In de workshop gaan de deelnemers in groepjes aan de slag om de wensen, belangen en mogelijkheden voor het vervoersconcept in Vinkhuizen te bepalen. Onder begeleiding van onderzoekers van R-LINK vult elk groepje een groot A2 blad in met ideeën voor het mobiliteitsvraagstuk. Uiteindelijk werden de vellen beoordeeld door de aanwezigen om zo krachtige en minder krachtige ideeën te filteren en deze te bespreken.

Peter Bootsma van Noorden Duurzaam, een vereniging die op zoek is naar een nieuwe oplossingen voor de duurzaamheidscrisis, sloot de workshop af met een samenvatting van de dag. Vandaag draaide het om inspireren, kennisdelen en het ophalen van ideeën en voorkeuren om het mobiliteitsvraagstuk op te lossen. Voor een integrale aanpak van de mobiliteitsvraag is het belangrijk om in de volgende fase de buurtbewoners en potentiële gebruikers te betrekken. Met de opgedane kunnen de initiatiefnemers verder werken aan het Vinkmobiel concept.

Na deze leerzame middag staat er een Jane Walk op de planning. Wendy Tan, Michiel Stapper en Kim von Schönveld nemen de deelnemers mee in een zoektocht naar de principes van Jane Jacobs in Vinkhuizen. De wandeling start bij brouwerij Bax Bier. Na een korte inleiding en een vers getapt biertje splitst de groep zich in drieën op. Al wandelend door de wijk krijgen de deelnemers inzicht in de opzet van de wijk. En

Na een uur wandelen komen we aan bij broedplaats Backbone050, een voormalige schoolgebouw de Vinkeborg in Vinkhuizen. Daar staat er een heerlijke maaltijd voor ons klaar, versbereid door Kruimels. Kruimels is een jong kook-initiatief van studenten in de stad. Na een wekelijkse Mensa te hebben bestierd in de Gym, hartje Groningen, is Kruimels nu in mobiele modus: overal waar een keuken staat kookt de crew een fijn maaltje van verse en vergeten markt groenten.

 Na de maaltijd is het tijd voor het laatste onderdeel van vandaag, de filmvertoning van Citizen Jane: Battle for the City op een pop-up scherm in oude gymzaal van Backbone050. Na deze inspirerende documentaire discussieerde we na over de vraag ‘hoe kunnen we inzichten van Jane Jacobs gebruiken in hedendaagse planningsvraagstukken’.

 

Categorieën: Workshops