Karin de Nijs is onderzoeker en onderwijsontwikkelaar bij de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens het afronden van haar onderzoeksmaster Urban Studies aan de UvA was Karin betrokken bij de opzet van een bottom-up initiatief in Amsterdam-Noord. Sindsdien is haar interesse voor dergelijke initiatieven alleen maar gegroeid: “Ondanks de kleine schaal ontstaan vaak bijzondere plekken met veel energie en soms ook grote maatschappelijke impact. Heel inspirerend!”. Naast enthousiasme is haar ook duidelijk geworden dat er nog heel wat te leren valt over deze vernieuwende vormen van bouwen aan de stad. Via R-LINK hoopt ze hier meer kennis over op te doen. Karin neemt het voortouw in de samenstelling van de praktijkgerichte casus rapporten en zal meewerken aan het overkoepelende rapport waarin de casussen worden vergeleken en belangrijkste lessen worden verzameld. Daarnaast is ze betrokken bij de dataverzameling in de Buiksloterham casus.

Karin Christof werkt als onderzoeker en cultureel organisator in Amsterdam en Rotterdam: “Opgeleid als architect en kunstenaar in Wenen, ben ik geïnteresseerd in het gebruik en de creatie van publieke domeinen binnen onze stedelijke gebouwde omgeving. Welke impact hebben burgerprojecten op het maken van onze steden binnen de transitie van onze verzorgingsstaat? In mijn proefschrift ‘Practices of Citizen Professionals in Built Environments’ (‘Praktijken van burger deskundigen in de gebouwde omgeving’) aan de faculteit sociologie en cultuurtheorie van de Universiteit van Amsterdam, breng ik in kaart welke sociale werelden (social worlds) van deze stedelijke actoren een aanleiding vormen voor het hergebruik van braakliggende openbare gebouwen in de stad, en op welke manier ze hun projecten in het publieke domein weten te positioneren binnen de hedendaagse conjunctuur van crises en sociale en economische onzekerheden. Het is geweldig om deel uit te maken van RLink: zo kan ik eindelijk van gedachten wisselen met onderzoekers die bezig zijn met vergelijkbare onderwerpen en projecten in de stad. Fantastisch!”

 

Categorieën: Nieuws