Computers WUR krijgen tweede leven in R-LINK case ‘Hart voor de K-buurt’

Leonie Janssen-Jansen & Michiel Stapper

In het door NWO gefinancierde R-LINK project wordt onderzocht hoe bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Verschillende kennisinstituten (WUR, UvA, HvA, AMS) werken daarbij nauw samen met zowel praktijkpartners als ook de initiatiefnemers in de te onderzoeken cases. Tijdens de R-LINK workshops op locatie wisselen de praktijkmensen openhartig hun ervaringen met de onderzoekers, wat erg waardevolle data oplevert voor de onderzoekers. De onderzoeksbevindingen dienen vervolgens ook weer om de praktijk verder te helpen. Maar soms kan het directer!

(meer…)

R-LINK’s Leonie Janssen-Jansen blikt terug én kijkt vooruit

Beste allemaal,

De derde R-LINK workshop is alweer feit bij het verschijnen van deze derde nieuwsbrief: we hebben een inspirerende dag gehad op De Ceuvel in Amsterdam. En de volgende workshops staan al weer in de steigers, namelijk die op 30 maart op het Marineterrein, en een workshop tweedaagse in mei in Groningen! Het is geweldig leuk om zo dicht met de praktijk én in de praktijk samen te werken!

(meer…)