DSC_0420

Tijdens de eerste R-LINK workshop staat het case protocol centraal. In groepjes bespreekt het consortium – waarin zowel wetenschap als praktijk vertegenwoordigd is – de belangrijkste elementen van een dergelijk protocol. Welke aspecten moeten sowieso worden opgenomen? Hierbij moet worden gedacht aan kenmerken van de project en hun context, maar ook de deelnemers aan de projecten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vraag hoe en waar de verkregen informatie zou moeten worden gepresenteerd. Ter ondersteuning is een lijst met mogelijke variabelen opgesteld, waar vrijelijk elementen aan mogen worden toegevoegd of van worden verwijderd.

DSC_0413

De discussie leidt tot veel concrete en minder concrete aanbevelingen en/of mee te nemen overwegingen. Een belangrijk genoemd element is tijd. De ontwikkeling in tijd – er verstrijkt maar liefst 5 jaar tussen het begin en het eind van het project – dient op een of andere manier te worden vertaald in de variabelen. Een ander discussiepunt betreft de vraag of er überhaupt moet worden gestreefd naar een set specifieke vragen, waarbinnen de diverse projecten verschillende accenten aanbrengen, of dat het misschien toch de voorkeur verdient om algemenere categorieën te benoemen. Met deze en alle andere discussiepunten als uitgangspunt, gaat het consortium verder aan de slag met het case protocol.

DSC_0423

Categorieën: Bijeenkomsten

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

16 + zestien =