R-LINK workshop 8 december

De tweede R-LINK workshop op 8 december was opnieuw een geslaagde ontmoeting tussen wetenschap en praktijk. De  workshop vond plaats in Het Werk in Groningen, een creatieve broedplaats die sinds twee jaar bestaat. De dag bedroeg een divers programma. Verschillende sprekers zijn aan het woord geweest, er is actief gediscussieerd, we zijn aan het werk gezet, en we hebben de omgeving verkend.

(meer…)

Workshop VerDuS Congres

img_7184

Co-creatie, zelforganisatie, burgerpanels, bottom-up: de burgers zijn aan zet binnen de huidige gebiedsontwikkeling. Tijdens de workshop op het VerDuS-congres in Breda is met een interactieve discussie besproken of burgerparticipatie eigenlijk wel altijd zo’n goed idee is. Aan de hand van voorbeelden uit het publiek is een indeling gemaakt van initiatieven waarbij participatie de ontwikkeling naar een hoger niveau heeft getild, en initiatieven waarbij participatie juist een contraproductieve werking had.

(meer…)

Casebezoek Amsterdam

Op een hete nazomerdag stapten drie onderzoekers (Kim, Fabi en Dolly) op de fiets om vijf van de Amsterdamse casussen – op een totaal van twaalf R-LINK casussen – eens van dichterbij te bekijken. Vooruitlopend op het veldwerk, leek het ons goed om op een informele manier enkele casussen te bezoeken en daardoor meer tot leven te laten komen.

screen-shot-2016-10-21-at-17-39-16

Afbeelding: De fietstocht

De fietstocht begon bij twee buurtmoestuinen in Amsterdam West; één in de Wijsgerenbuurt (C) en één op  dr. H. Colijnenstraat (B), waar midden in een woonwijk in Amsterdam West stoeptegels plaatsgemaakt hebben voor onder andere aubergines, pompoenen en composthopen.

(meer…)

Stan Majoor: “Laat Amsterdam echt leren van experimenteren”

ct87o1exyaek-r1-jpg-large

In het Parool verscheen een bewerkte versie van de lectorale rede “De stad als experiment: de organisatie van stedelijke innovatie” die vandaag door Stan Majoor werd uitgesproken aan de Hogeschool van Amsterdam.

Amsterdam werd dit voorjaar uitgeroepen tot ‘Europese hoofdstad van Innovatie’. De stad profileert zich als plek waar start-ups, burgers en kennisinstellingen met digitale technologie hun problemen bestrijden. Fraai, maar we moeten een tandje bijzetten om te zorgen dat deze innovatieve krachten ook de taaiere problemen van dat andere gezicht van de stad bereiken.

(meer…)

Lectorale rede Stan Majoor op 4 oktober

Op 4 oktober houdt Stan Majoor zijn lectorale rede “De stad als experiment: de organisatie van stedelijke innovatie” aan de Hogeschool van Amsterdam. Meld je hier aan.

Onlangs schreef hij op ruimtevolk.nl een blog over de vraag: “Wie bepaalt eigenlijk waar spontane gebiedsontwikkeling is toegestaan?”

Moet het Amsterdamse Marineterrein nu planmatig volgebouwd worden omdat het in het middelpunt zit van een ‘hogedrukgebied’ met woningschaarste? Of is het juist een gebied met historische kwaliteiten en een unieke ligging in de stad die vraagt om een heel ander programma? En wie moet daar dan over beslissen? En wat beslissen we nu en wat laten we dan aan volgende generaties? Het lezen van de plek is noodzakelijk, maar moet altijd samengaan met een breder proces van wilsvorming en prioritering op het niveau van de stad en regio.

(meer…)

Invloed van burgers: wanneer wel/niet doen?

9

Workshop R-LINK consortium  VerDuS-congres op 6 oktober

Burgers krijgen een steeds grotere rol toebedeeld in gebiedsontwikkeling. Zij kunnen hun opvattingen kwijt in ontwerpateliers, co-creatiesessies, burgerpanels of door zelf, bottom-up, een initiatief te starten. De vraag is op welke manier de invloed van burgers het meeste oplevert, en of het soms ook contraproductief kan zijn. En vooral ook: hoe moeten gemeenten met burgerparticipatie omgaan?

(meer…)

Workshop case protocol

DSC_0420

Tijdens de eerste R-LINK workshop staat het case protocol centraal. In groepjes bespreekt het consortium – waarin zowel wetenschap als praktijk vertegenwoordigd is – de belangrijkste elementen van een dergelijk protocol. Welke aspecten moeten sowieso worden opgenomen? Hierbij moet worden gedacht aan kenmerken van de project en hun context, maar ook de deelnemers aan de projecten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vraag hoe en waar de verkregen informatie zou moeten worden gepresenteerd. Ter ondersteuning is een lijst met mogelijke variabelen opgesteld, waar vrijelijk elementen aan mogen worden toegevoegd of van worden verwijderd.

(meer…)

Lokale energie-initiatieven in Noord-Nederland

DSC_0366

Carina Wiekens, associate lector Energie en Gedrag aan de Hanzehogeschool, presenteerde tijdens de consortium-bijeenkomst haar onderzoek over lokale energie-initiatieven in Noord-Nederland. Van de drie noordelijke provincies telt Friesland verreweg de meeste energiecoöperaties, op afstand gevolgd door Groningen en Drenthe.

(meer…)